Analýza vnitřních a vnějších podmínek pro založení taneční školy Laban's Academy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vnitřních a vnějších podmínek pro založení taneční školy Laban's Academy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor cs
dc.contributor.author Valentíková, Miroslava cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:34:42Z
dc.date.available 2014-08-21T23:00:31Z
dc.date.issued 2009-08-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9164
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Analýza vnitřních a vnějších podmínek pro založení taneční školy Laban's Academy" je strategická analýza této školy a návrh vhodné strategie, která umožní úspěšný vstup této instituce na trh. V teoretické části je pozornost věnovaná pojmům strategie a strategické řízení, dále jsou zde shrnuty poznatky o průběhu strategické analýzy využitelné pro tvorbu strategie. V praktické části je nejprve uvedena charakteristi-ka sledované taneční školy, po níž následuje strategická analýza jejího vnitřního a vnějšího prostředí. Výsledky analýz jsou přehledně zpracovány do analýzy SWOT. V závěru práce je navržena strategie pro úspěšné založení taneční školy Laban's Academy. cs
dc.format 52 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2015287 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.08.2014 cs
dc.subject strategie cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject analýza vnitřního a vnějšího prostředí cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject strategy en
dc.subject strategic management en
dc.subject strategic analysis en
dc.subject analysis of internal and ex-ternal surrounding en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza vnitřních a vnějších podmínek pro založení taneční školy Laban's Academy cs
dc.title.alternative Analysis of the internal and external conditions for an establishment of the dance school Laban's Academy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra cs
dc.date.accepted 2009-09-14 cs
dc.description.abstract-translated The goal of the bachelor thesis "Analysis of the internal and external conditions for an es-tablishment of the dance school Laban's Academy'q is strategic analysis of this school and a suggestion of a suitable strategy which allows a successful access of this institution to the market. In theoretical part there are definitions of strategy and strategic management, also there is the summary of knowledge about the process of a strategic analysis available for a creation of the strategy. In practical part there is firstly mentioned the description of the dance school, following by the strategic analysis of its internal and external surroundings. The analysis results are classified into the SWOT analysis. In conclusion, the optimal strat-egy for successful establishment of the dance school Laban's Academy is suggested. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13157
dc.date.assigned 2009-06-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valentíková_2009_bp.pdfBlocked 1.921Mb PDF View/Open
valentíková_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
valentíková_2009_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account