Optimalizace daně z příjmu pravnických osob ve společnosti VACUTEC MORAVIA, spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace daně z příjmu pravnických osob ve společnosti VACUTEC MORAVIA, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zehnalová, Hana cs
dc.contributor.author Brázdil, Vítězslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:47:49Z
dc.date.available 2010-07-17T18:47:49Z
dc.date.issued 2009-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9190
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou optimalizace daně z příjmů právnických osob. V teoretické části jsem se zaměřil na teoretické určování a rozbory nákladových a výnosových položek, zabýval jsem se obecně výhodami optimalizace daňového základu a stručně jsem charakterizoval daňový a účetní audit podniků. V analytické části jsem aplikoval své teoretické poznatky na konkrétní daňovou problema-tiku společnosti. Prověřil jsem vybrané položky, které by mohli ovlivňovat daňovou povinnost společnosti a snažil jsem se navrhnout vhodná řešení pro optimalizaci daňové povinnosti společnosti. cs
dc.format 135 cs
dc.format.extent 14059685 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Účetnictví cs
dc.subject daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject daňově uznatelné náklady cs
dc.subject daňově neuznatelné náklady cs
dc.subject nezdanitelné výnosy cs
dc.subject zdanitelné výnosy cs
dc.subject časové rozlišení cs
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject Accounting en
dc.subject income tax en
dc.subject tax cost en
dc.subject non-taxable cost en
dc.subject tax yield en
dc.subject non-taxable yield en
dc.subject property en
dc.subject accruing en
dc.title Optimalizace daně z příjmu pravnických osob ve společnosti VACUTEC MORAVIA, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Optimalization of income tax in company VACUTEC MORAVIA, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janáčová, Radana cs
dc.date.accepted 2009-05-27 cs
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis, I deal with problems of The optimalization of income tax. In my theoretical part of thesis I focused on theoretically describing of costs and yields, I deal generally with optimalization of tax liability and very shortly I described tax and account-ing audit of company. In the analytical part, I apply the theoretical notes on the concrete tax situation of the com-pany. I check chosen items, which can influence tax lability of company. I attemped to suggest the appropriate solutions for tax optimalization of company VACUTEC MORAVIA, Ltd. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13122
dc.date.assigned 2009-02-24 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
brázdil_2009_bp.pdf 13.40Mb PDF View/Open
brázdil_2009_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
brázdil_2009_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account