Využití software Inventor, Catia, DesignStar při navrhování a tvorbě výrobní dokumentace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití software Inventor, Catia, DesignStar při navrhování a tvorbě výrobní dokumentace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše
dc.contributor.author Žoužela, David
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:08:24Z
dc.date.available 2010-07-17T19:08:24Z
dc.date.issued 2009-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9233
dc.description.abstract V této bakalářské práci byla zpracována rešerše na téma "Strojní součásti používané k přenosu zatížení a jejich uložení". Dále pak s využitím softwarů INVENTOR, AutoCAD a CATIA byla vytvořena výkresová dokumentace a trojrozměrné modely vybraných celků včetně jejich vizualizace. Závěrem byla vypracována pevnostní analýza vybraných dílců využitím programu CATIA a porovnána s výsledky získanými klasickým způsobem výpočtu. cs
dc.format 120 s., 15 s. výkr. dok. cs
dc.format.extent 9120796 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject strojní součásti cs
dc.subject výkresová dokumentace cs
dc.subject trojrozměrné modely cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject šroubový zvedák cs
dc.subject kladnice cs
dc.subject pevnostní analýza cs
dc.subject machine parts en
dc.subject drawing documentation en
dc.subject three-dimensional models en
dc.subject visualization en
dc.subject screw block en
dc.subject hook block en
dc.subject strength analysis en
dc.title Využití software Inventor, Catia, DesignStar při navrhování a tvorbě výrobní dokumentace cs
dc.title.alternative Implementation of software Inventor, Catia, DesignStar for design and drafting preduction drawings en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Volek, František
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated In this thesis research has been prepared on the theme of "Machinery parts used to transfer the burden and imposition". Furthermore, using the software Inventor, AutoCAD and CATIA was created drawings and three-dimensional models of selected units, includ-ing their visualization. Finally, the developed strength analysis of selected components using the CATIA and compared with results obtained by classical method of calculation. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 11925
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
žoužela_2009_bp.pdfBlocked 8.698Mb PDF View/Open
žoužela_2009_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
žoužela_2009_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account