Projekt organizace pracoviště pomocí programu 5S ve výrobním podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt organizace pracoviště pomocí programu 5S ve výrobním podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Petr cs
dc.contributor.author Sekulová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:10:37Z
dc.date.available 2016-05-04T23:00:39Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9241
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje organizaci pracoviště pomocí programu 5S ve vybraném podniku. V teoretické části jsou popsány přínosy tohoto programu, jeho jednotlivé kroky a další témata, která s danou oblastí souvisí. V analytické části je popsána analýza současného stavu na pracovišti a její výsledky. Projektová část se zabývá řešením problematiky projektu a vyhodnocením výsledků. V závěru je provedeno vyhodnocení a přidány návrhy do budoucna. cs
dc.format 90 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1802212 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2016 cs
dc.subject 5S cs
dc.subject organizace pracoviště cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject vizuální management cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject 5S en
dc.subject workplace organisation en
dc.subject productivity en
dc.subject visual management en
dc.subject ergonomy en
dc.title Projekt organizace pracoviště pomocí programu 5S ve výrobním podniku cs
dc.title.alternative Project of a workplace organization using a 5S program in an enterprise en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hejčl, David cs
dc.date.accepted 2009-05-28 cs
dc.description.abstract-translated The diploma paper is about to address the organisation of workplace according to 5S program in the chosen company. In the theoretical part student analyses the advatages of the program, its particular steps and topics which are related to the given subject. In the analytical section is made an analyse of a current state on workplace and its results. The project part is intended to introduce the solution process and evaluate the achieved results. In the conclusion of the work is made recommendations for the future are added. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12617
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sekulová_2009_dp.pdfBlocked 1.718Mb PDF View/Open
sekulová_2009_vp.pdf 34.23Kb PDF View/Open
sekulová_2009_op.pdf 34.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account