Fundraising orchestru Big Band Zlín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fundraising orchestru Big Band Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Dlouhá, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:10:53Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:04Z
dc.date.issued 2006-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/924
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje fundraisingové aktivity orchestru Big Band Zlín a snaží se nastínit dílčí možnosti fundraisingové aplikace v praxi. Efektivita závisí na vzájemném propojení fundraisingových aktivit a úspěšně zvládnuté komunikace ze strany správního řízení. Vzhledem k faktu, že plánovaný fundraising, a obecně jeho důležitost, jsou ve většině neziskových organizacích podceňovanými a zanedbávanými prvky, zasahuje práce velmi aktuální a momentálně stále více diskutované téma. cs
dc.format 54 s., 15 s. příloh cs
dc.format.extent 655720 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.05.2008
dc.subject Big Band Zlín cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject fundraiser cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject NS cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject NO cs
dc.subject vedení cs
dc.subject správní řízení cs
dc.subject správní členové cs
dc.subject dárci cs
dc.subject dar cs
dc.subject sponzoři cs
dc.subject žádost cs
dc.subject Big Band Zlin en
dc.subject Fundraising en
dc.subject fundraiser en
dc.subject non-profit-making en
dc.subject non-profit-organization en
dc.subject management en
dc.subject managers en
dc.subject donator en
dc.subject donation en
dc.subject sponsor en
dc.subject request en
dc.title Fundraising orchestru Big Band Zlín cs
dc.title.alternative Fundraising of the Big Band Zlín orchestra en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated The bachelor work analyses the fundraising activities of the Big Band Zlín orchestra and tries to outline partial possibilities of application in business reality. The effectiveness is depending on mutual connectivity of fundraising activities and successfuly managed communication from the management side. Considering the fact, that the planned fundraising and its importace in general are in the most of non-profit organizations disregarded elements, refers this work to currently a very actual and increasingly discussed theme. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2618
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dlouhá_2006_bp.pdfBlocked 640.3Kb PDF View/Open
dlouhá_2006_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
dlouhá_2006_op.doc 68Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account