Janome JR 2200N desktop robot - uživatelský manuál

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Janome JR 2200N desktop robot - uživatelský manuál

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Petr
dc.contributor.author Málek, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:14:38Z
dc.date.available 2010-07-17T19:14:38Z
dc.date.issued 2009-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9252
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s manipulátorem Janome JR 2200N. Zároveň popisuje základy práce s tímto robotem pomocí ručního programovacího panelu a pomocí PC, dále objasňuje možnosti jeho použití v praxi. Zpracování manuálu je ve formě html stránek. Členění práce a struktura manuálu je tvořena s přihlédnutím k jednoduchosti a srozumitelnosti. Součástí práce je popis ručního programovacího panelu, popis prostředí softwaru k ovládání robotu přes PC a několik jednoduchých ukázkových příkladů, které jsou popsány co nejpodrobněji pro snadné pochopení. cs
dc.format 38 s. cs
dc.format.extent 642852 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manipulator en
dc.subject Janome JR 2200N en
dc.subject html en
dc.subject teaching pedant en
dc.subject software en
dc.subject manual en
dc.subject manipulátor cs
dc.subject Janome JR 2200N cs
dc.subject html cs
dc.subject ruční programovací panel cs
dc.subject software cs
dc.subject manuál cs
dc.title Janome JR 2200N desktop robot - uživatelský manuál cs
dc.title.alternative Janome JR 2200N desktop robot - user's manual en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vojtěšek, Jiří
dc.date.accepted 2009-06-19
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to inform readers about manipulator Janome JR 2200N. At the same time is describing principles of manipulation with this robot by teaching pedant and by PC. It is also explaining the possibilities of its use in practice. This manual is processed in the form of HTML pages. The structure of the thesis and manual are created with regard to simplicity and intelligibility. The part of the thesis is a description of teaching pedant, description of an enviroment of a software created for operating the robot by PC and couple of simple demonstration examples, which are described as simple as possible to be understood easily. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11084
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade D
utb.result.grade D
local.subject příručky cs
local.subject manipulátory cs
local.subject programování cs
local.subject handbooks and manuals en
local.subject manipulators en
local.subject programming en


Files in this item

Files Size Format View
málek_2009_bp.pdf 627.7Kb PDF View/Open
málek_2009_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
málek_2009_op.pdf 132.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account