Analýza hospodaření vybraných základních škol v České republice a na Slovensku a jejich srovnání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza hospodaření vybraných základních škol v České republice a na Slovensku a jejich srovnání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Maňáková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:18:43Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9259
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje problematice hospodaření příspěvkové organizace Základní školy v České republice v letech 2005 až 2008. Na základě podrobné analýzy výnosů a nákladů v hlavní i doplňkové činnosti, rozboru počtu žáků a mezd zaměstnanců je zhodno-cena hospodářská situace organizace a následně porovnána se základní školou na Sloven-sku. V závěru jsou navržena doporučení, která vedou ke zlepšení hospodářské i finanční situace těchto organizací. Cílem práce je také zjistit, zda se obě organizace snaží získávat více finančních prostředků od různých subjektů pro zvýšení kvality základního vzdělání. cs
dc.format 79 cs
dc.format.extent 2518847 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2039
dc.subject analýza hospodaření cs
dc.subject žáci cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject dotace cs
dc.subject fondy cs
dc.subject ukazatele zadluženosti a likvidity cs
dc.subject analysis management en
dc.subject pupils en
dc.subject employees en
dc.subject grants en
dc.subject funds en
dc.subject indicators of indebtedness and liquidity en
dc.title Analýza hospodaření vybraných základních škol v České republice a na Slovensku a jejich srovnání cs
dc.title.alternative Analysis of the management of selected elementary schools in the Czech Republic and Slovakia and their comparison en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žižková, Bohumila
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.date.vskp-available 2039-05-22
dc.description.abstract-translated This bachelor work is handling problems of the financial management of the contributory organization elementary school Hutník during the years 2005 - 2008. Pursuant to detailed benefit and costs analysis in principal and complementary activity, analysis of number pu-pils and scale wage of employees is evaluated by the economic situation of the organization and subsequently is compared with elementary school in Slovakia. In conclusion, the pro-posed recommendations to improve the economic and financial situation of these organi-zations.situation these organization. The aim of this work is to determine whether the two organizations trying to raise more funds from various bodies to improve the quality of basic education. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12899
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
maňáková_2009_bp.pdfBlocked 2.402Mb PDF View/Open
maňáková_2009_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
maňáková_2009_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account