Budování kultovní značky BERNARD

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Budování kultovní značky BERNARD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinský, Miroslav
dc.contributor.author Obršálová, Marta
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:20:41Z
dc.date.available 2019-04-27T23:00:10Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9265
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je budování kultovní značky Bernard. V teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky ze širšího pohledu na značku a její budování. Praktic-ká část analyzuje konkurenční prostředí v České republice a snaží se zmapovat postavení značek českých pivovarů na českém trhu. V této části je podrobněji analyzováno postavení značky Bernard v porovnání s celkovou konkurencí. Projektová část nabízí různé možnosti a nástroje ke zvýšení povědomí značky Bernard u jejich zákazníků. Všechny návrhy mají za cíl vybudovat kultovní značku Bernard. cs
dc.format 80 s., 6 s. obr. priloh. cs
dc.format.extent 1358727 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.04.2019
dc.subject značka cs
dc.subject kult cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject trh cs
dc.subject strategie cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komu-nikace cs
dc.subject brand en
dc.subject cult en
dc.subject competition en
dc.subject market en
dc.subject strategy en
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication en
dc.title Budování kultovní značky BERNARD cs
dc.title.alternative Building of the cult brand BERNARD en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2009-05-29
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is building of a cult brand Bernard. In the theoretical part are proc-essed the theoretical pieces of knowledge from larger view at the brand and its building. The practical part analyses competitive environment in the Czech Republic and tries to show the brand position of the breweries on the Czech market. In this part it is analysed more in detail the position of the brand Bernard in comparison to all competitors. The pro-ject part offers different possibilities and tools which will help to increase the awareness of the brand Bernard at their customers. All suggestions have for object building the cult brand Bernard. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10575
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
obršálová_2009_dp.pdfBlocked 1.295Mb PDF View/Open
obršálová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
obršálová_2009_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account