Proposal for improvement of accounting system in the company Aviemore Highland Resort Limited

DSpace Repository

Language: English čeština 

Proposal for improvement of accounting system in the company Aviemore Highland Resort Limited

Show simple item record

dc.contributor.advisor Walker, Fiona
dc.contributor.author Sucháčková, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:11:13Z
dc.date.available 2010-07-13T15:11:13Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/926
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zhodnocením účetního systému ve firmě Aviemore Higland Resort Limited. Po stručném představení společnosti se věnuje vysvětlením používaného účetního systému ve firmě, role jednotlivých členů finančního oddělení a software používaný ve společnosti. Práce vysvětluje postupy učtování se zaměřením na nákupní oddělení. Na závěr budou navržena opatření, která by zvýšila efektivnost účetního systému. cs
dc.format 49 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 341775 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject účetnictví cs
dc.subject systém cs
dc.subject informace cs
dc.subject databáze cs
dc.subject data cs
dc.subject zlepšení cs
dc.subject accounting en
dc.subject system en
dc.subject information en
dc.subject database en
dc.subject data en
dc.subject improvement en
dc.title Proposal for improvement of accounting system in the company Aviemore Highland Resort Limited cs
dc.title.alternative Proposal for improvement of accounting system in the company Aviemore Highland Resort Limited en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the review of the accounting system in Aviemore Highland Resort Limited. Upon a brief introduction of the company, is focused on explanation of the accounting system used in the company, role and responsibilities members of the financial department, as well as software used for processing data. The work is also focused on the improvements to be implemented in the accounts payable department. There are a number of changes required to save time and improve the systems being used in the accounts department. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2569
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
sucháčková_2006_bp.pdfBlocked 333.7Kb PDF View/Open
sucháčková_2006_vp.pdf 76.29Kb PDF View/Open
sucháčková_2006_op.pdf 159.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account