Antioxidanty v bramborách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Antioxidanty v bramborách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika
dc.contributor.author Konečná, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:57:21Z
dc.date.available 2010-07-17T19:57:21Z
dc.date.issued 2009-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9325
dc.description.abstract Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá obecnou charakteristikou brambor, jejich vlivem na zdraví člověka, stručným popisem složení brambor se zaměřením na vitamín C, polyfenoly, antioxidanty. Obsahuje stručný popis jednotlivých zkoumaných odrůd. Součástí je také přehled metod používaných pro stanovení antioxidantů. V praktické části jsou pak výsledky laboratorních měření, které zahrnují obsahy jednotlivých látek a jejich změny v závislosti na odrůdě, době skladování a kuchyňské úpravě brambor. Bylo zjištěno, že jak odrůda, skladování, tak i kuchyňské úpravy ovlivňují obsah polyfenolů i antioxidační aktivitu. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 2344337 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject antioxidanty cs
dc.subject vitamin C cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject glykoalkaloidy cs
dc.subject antioxidants en
dc.subject vitamin C en
dc.subject polyphenols en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject glycoalcaloids en
dc.title Antioxidanty v bramborách cs
dc.title.alternative Antioxidants in potatoes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Otřísal, Petr
dc.date.accepted 2009-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis in the theoretical part deals with general characteristics of potatoes, their impact on human health, a brief description of the potatoes' components with a focus on vitamin C, polyfenols and antioxidants. It contains a brief description of each variety examined. It also includes an overview of methods used for the determination of antioxidants. In the practical part is the results of laboratory measurements that include the contents of individual substances and their changes depending on the variety, storage time, and cooking. It was found that the variety, storage and kitchen modifications affect the content of polyphenols and antioxidant activity. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 12435
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
konečná_2009_dp.pdfBlocked 2.235Mb PDF View/Open
konečná_2009_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
konečná_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account