Analýza pojetí etiky v podnikání v teorii a podnikové praxi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza pojetí etiky v podnikání v teorii a podnikové praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Zuzana
dc.contributor.author Maulová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:12:37Z
dc.date.available 2010-07-13T15:12:37Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/932
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma etika v podnikání je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětlen pojem etika. Nejdříve všeobecně, jak je etika jako taková chápána v současnosti. Dále objasňuji etiku v souvislosti s podnikem a podnikáním. Etickému kodexu, jako nástroji sloužícímu k prosazení a kontrole etického chování je věnován závěr teoretické části. Praktická část je analýzou etického podnikatelského prostředí v České republice. Prostřednictvím dotazníků jsem zjišťovala rozdíly mezi vnímáním etiky studenty UTB ve Zlíně Fakulty managementu a ekonomiky a lidmi již pracujícími ve firmách. Na základě této analýzy jsem popsala současné pojetí etiky v podnikání a vyslovila doporučení a závěry. cs
dc.format 66 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1287312 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject etika cs
dc.subject etika v podnikání cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject the ethics en
dc.subject the business ethics en
dc.subject the ethics codex en
dc.subject the questionnaire examination en
dc.subject the marketing research en
dc.title Analýza pojetí etiky v podnikání v teorii a podnikové praxi cs
dc.title.alternative The analysis of interpretion of business ethics in theory and business practice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zinráková, Eva
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor work is business ethics. The work is divided into two parts, theory and practice. The theoretical part describes the word ethics. Especially, how it is understand in present. Further, the ethics is explained in connection with business. Then I am writing about ethics codex, its history, purpose and functions. The practical part of the work is an analysis of the business ethics surrounding of the Czech Republic. It was used a questionnaire for that. I have determined the differences between how ethics is comprehend among students of The Tomas Bata University in Zlín and the people working in companies in the Czech Republic. The reason of this analyse was to describe a current interpretation of business ethics and to express recommendations and conclusions. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3894
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
maulová_2006_bp.pdfBlocked 1.227Mb PDF View/Open
maulová_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
maulová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account