Fenomén kniha: Nevermore?

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fenomén kniha: Nevermore?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švalbach, Vítězslav cs
dc.contributor.author Meduna, Vlasta Zara cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:20:42Z
dc.date.available 2019-05-11T23:00:09Z
dc.date.issued 2009-05-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9368
dc.description.abstract V první své části, práce Fenomén kniha: Nevermore? poukazuje z filozofického a praktického pohledu autora na současné vymezení pojmu knihy, knihy jako fenoménu a analyzuje různé formy knihy. Z pozice grafického designéra a nakladatele hodnotí současnou situaci knižní tvorby v České republice, její výraz a snaží se predikovat možný budoucí vývoj knihy spolu s popisem nových technologií, forem a médií. Dochází také k velmi osobnímu pohledu na probíranou problematiku, reálné praktické srovnání tří autorem zrealizovaných forem knihy a nakonec i k osobnímu vyznání autora ke knize. V závěru práce dochází k odpovězení si na stěžejní otázku práce - Bude i nadále existovat tento fenomén lidské společnosti a svobody jménem Kniha? V druhé části je možné nalézt koncepty, postupy a problematiku tvorby projektu autorské knihy TYPOHAVRAN / CORVUS CORAX, která je součástí práce. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 5371829 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.05.2019 cs
dc.subject Kniha cs
dc.subject fenomén cs
dc.subject audiokniha cs
dc.subject e-kniha cs
dc.subject elektronická kniha cs
dc.subject autorská kniha cs
dc.subject rituál cs
dc.subject Edgar Allan Poe cs
dc.subject Havran cs
dc.subject Kindle cs
dc.subject Book en
dc.subject phenomenon en
dc.subject audiobook en
dc.subject e-book en
dc.subject electronic book en
dc.subject author's book en
dc.subject ritual en
dc.subject Edgar Allan Poe en
dc.subject The Raven en
dc.subject Kindle en
dc.title Fenomén kniha: Nevermore? cs
dc.title.alternative The Book Phenomenon: Nevermore? en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří cs
dc.date.accepted 2009-05-28 cs
dc.description.abstract-translated In the first part of The Book Phenomenon: Neveremore? author thinks of, with filosophical and practical aspect , current definition of the book as phenomenon. She also analyze diferent forms of the book. Author as a graphic desinger and publisher weigh current situation of book-making and its expression in the Czech Republic. She tryes to predict the future development and she also describes new technolgies, forms and media. There is also very personal perspectiveon the issue discused and practical comparison of three types of the books which was realized by the author. Finaly there is authors confession of the book. There is the response to the master question in the theses conclusion. "Will the phenomenon of the human sociaty and freedom called the book exist? It can be found, in the second part, concepts, procedures and problematics of making bibliophile book TYPOHAVRAN / CORVUS CORAX which is the part of the work. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/186 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 13093
dc.date.assigned 2008-12-01 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
meduna_2009_dp.pdfBlocked 5.122Mb PDF View/Open
meduna_2009_vp.doc 78.5Kb Microsoft Word View/Open
meduna_2009_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account