Projekt kalkulačního systému ve společnosti Česká zbrojovka Uherský Brod a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt kalkulačního systému ve společnosti Česká zbrojovka Uherský Brod a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Matějová, Božena
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:14:43Z
dc.date.available 2016-05-27T23:00:28Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/937
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vytvořením nového kalkulačního systému v České zbrojovce Uherský Brod a.s. Je to podnik působící v oblasti přesného strojírenství v oborech výroby zbraní pro ozbrojené složky armády a policie, jakož i pro sportovní a lovecké účely, dále výroby výrobků, dílů a sestav pro letecký a automobilový průmysl a také zhotovení speciálního nářadí pro strojírenskou výrobu. Kalkulační systém je koncipován pro konkrétní středisko SBU Automotive jako povýrobní kalkulace za použití skutečných nákladů. Nákladový model a na něj navazující nákladový systém jsou realizovány nezávisle na informačním systému podniku. cs
dc.format 86 s.,12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5479465 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2016
dc.subject Náklady cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject druhy nákladů cs
dc.subject režie cs
dc.subject členění nákladů cs
dc.subject alokace nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject druhy kalkulací cs
dc.subject kalkulační metody cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject rozvrhová základna cs
dc.subject technologický postup cs
dc.subject sazby cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Costs en
dc.subject costs analysis en
dc.subject sort of costs en
dc.subject factory expenses en
dc.subject cost model en
dc.subject cost allocation en
dc.subject calculation en
dc.subject sort of calculations en
dc.subject method of calculations en
dc.subject calculations pattern en
dc.subject base of distribution en
dc.subject technologically procedure en
dc.subject rates en
dc.subject financial analysis en
dc.title Projekt kalkulačního systému ve společnosti Česká zbrojovka Uherský Brod a.s. cs
dc.title.alternative Project of costing system in Czech arms factory Uherský Brod joint-stock company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hubáč, Josef
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis involves composition of a new costing system in Czech arms factory Uherský Brod joint-stock company. It is a company operating in the precision mechanical engineering field in the following branches producing weapons for armed military and police units, as well as for hunting and sporting purposes, components, parts and assemblies for the aircraft and motor industries, special tooling for machine production. The calculations system it composed for the actual center SBU Automotive, as after production calculation provided the actual costing. The Cost model and its consequential charging system are realised in or independent way apart from this company's information system. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3566
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
matějová_2006_dp.pdfBlocked 5.225Mb PDF View/Open
matějová_2006_vp.pdf 48.85Kb PDF View/Open
matějová_2006_op.pdf 52.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account