Analýza dopadů sloučení firem KASKO-Formy spol. s r.o. a KASKO spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza dopadů sloučení firem KASKO-Formy spol. s r.o. a KASKO spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Hlošková, Alexandra
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:25:05Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:58Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9381
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je stanovení hodnoty podniku KASKO-Formy spol. s r.o. pomocí vybrané metody oceňování a zhodnocení pravděpodobných dopadů v případě sloučení s firmou KASKO spol. s r.o. Teoretická část práce formuluje základní východiska pro oceňování podniku - co rozumíme pod pojmem podnik, jaké jsou hladiny ocenění, co je to hodnota podniku a jaké základní kategorie hodnoty je třeba rozlišovat. Další kapitoly teoretické části se zabývají doporučeným postupem při oceňování podniku, charakteristikou výnosových metod oceňování, promítnutím faktoru času a rizika do oceňování prostřednictvím diskontní míry. V praktické části je zpracován projekt ocenění společnosti. Vlastnímu ocenění předchází analýza dat, především zpracování strategické a finanční analýzy. Na základě výsledků těchto analýz je vypracováno ocenění podniku pomocí vybrané výnosové metody ocenění. V závěru praktické části jsou analyzovány návrhy a doporučení pro zlepšení současného stavu a zároveň jsou popsány pravděpodobné dopady a přínosy ze sloučení společností. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 606889 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2011
dc.subject Podnik cs
dc.subject hodnota podniku cs
dc.subject oceňování podniku cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject metody oceňování podniku cs
dc.subject Company en
dc.subject company value en
dc.subject appraisement of company en
dc.subject strategical analysis en
dc.subject financial analysis en
dc.subject company valuation methods en
dc.title Analýza dopadů sloučení firem KASKO-Formy spol. s r.o. a KASKO spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of merger impact between KASKO-Formy Ltd and KASKO Ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sklenář, Petr
dc.date.accepted 2009-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of bachelor thesis is to determine value of KASKO Formy Ltd. by the selected method of appraisement and appreciation of probable impacts in the case of amalgamation with KASKO Ltd. Theoretical part of thesis formulates basic solutions for company valuation - What do we understand in the term company? Which are valuation rates? What is company value and which basic cathegories is important to distinguish? Other chapters of theoretical part deal with recommended procedure in the case of company appraisement, appraisement yield methods chracteristic, they deal also with projection of time factor and risk into valuation by the discount rate. Project of company valuation is disposed in practical part. Data analysis predates respective valuation, mainly financial and strategical analyses processing. Company valuation is worked out on the base of analyses results by the help of appraisement yield method and then proposals and recommendations are conducted. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10798
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hlošková_2009_bp.pdfBlocked 592.6Kb PDF View/Open
hlošková_2009_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
hlošková_2009_op.pdf 47.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account