Finanční analýza v podniku Vacutec Moravia, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza v podniku Vacutec Moravia, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirčíková, Eva
dc.contributor.author Jurtíková, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:14:52Z
dc.date.available 2010-07-13T15:14:52Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/938
dc.description.abstract Náplní mé bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku. Hlavním cílem je posoudit hospodaření firmy na základě analýz účetních výkazů a navrhnout doporučení vedoucí ke zlepšení současné finanční situace ve společnosti Vacutec Moravia, s.r.o. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části práce se věnuji literárnímu průzkumu, kde se snažím nastínit co nejpřesnější obraz o podstatě a významu finanční analýzy. V analytické části představím analyzovanou společnost a následně bude vypracována finanční analýza pomocí různých nástrojů finanční analýzy. Její výsledky využívám ke zhodnocení současné finanční situace firmy. Na závěr analytické části provedu shrnutí a doporučení, která by měla vést k zefektivnění finanční situace firmy. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 713378 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject Ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject Accounting statements en
dc.subject financial analyse en
dc.subject solidity en
dc.subject aktivity en
dc.subject debts en
dc.subject profitability en
dc.subject Economic Value Added en
dc.title Finanční analýza v podniku Vacutec Moravia, s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial analyse of the Vacutec Moravia, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Remeš, Daniel
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.description.abstract-translated Filling my thesis is processing financial analyse of company. Main aim is review ekonomy firm on base of analysis of financial statement and suggest nomination which is leasing to improvement current financial situation in company Vacutec Moravia, Ltd. This thesis is spliting to two main parts. At first part of thesis I am dealing with literatury survey, where I am trying sketch what most exact image about body and meaning financial analyse. In analytical part is presenting analysis of company and consequently is working out financial analysis with help different tools financial analys. This results I use to estimation current financial situation of company. Lastly analysis parts I show summary and recommendation which should to lead to more efficient situation at company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1090
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jurtíková_2006_bp.pdfBlocked 696.6Kb PDF View/Open
jurtíková_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
jurtíková_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account