Finační analýza společnosti Cukrovar Vrbátky, a.s. za účelem posouzení hospodaření

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finační analýza společnosti Cukrovar Vrbátky, a.s. za účelem posouzení hospodaření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brázdilová, Petra
dc.contributor.author Čeřovská, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:40:27Z
dc.date.available 2010-07-17T20:40:27Z
dc.date.issued 2009-08-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9418
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti Cukrovar Vrbátky, a.s. v letech 2005-2007 a její vyhodnocení. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývám podstatou finanční analýzy a charakteristikou jednotlivých metod. V analytické části představuji společnost Cukrovar Vrbátky, a.s. a popisuji finanční situaci podniku prostřednictvím vybraných ukazatelů finanční analýzy. Závěr práce tvoří zhodnocení a doporučení na základě zjištěných informací. cs
dc.format 71 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 783093 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výsledovka cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject bonitní a bankrotní modely cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject creditworthy and bankruptcy models en
dc.title Finační analýza společnosti Cukrovar Vrbátky, a.s. za účelem posouzení hospodaření cs
dc.title.alternative The financial analysis of the joint stock company Cukrovar Vrbátky in order to assess the management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2009-09-02
dc.description.abstract-translated The content of this bachelor's thesis is the processing of financial analysis of joint stock company Cukrovar Vrbátky and its evaluation. The bachelor's thesis is divided into two parts. In the theoretical part, I deal with the essence of financial analysis and characteristics of individual methods. The analytical part describes financial situation of the company du-ring the period of years 2005 - 2007 by means of selected indicators of the financial analy-sis. The conclusion of the thesis consists of an assessment and recommendations based on the established information. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13062
dc.date.assigned 2009-02-24
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
čeřovská_2009_bp.pdfBlocked 764.7Kb PDF View/Open
čeřovská_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
čeřovská_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account