Projekt řešení konfliktů ve firmě ZLINER, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řešení konfliktů ve firmě ZLINER, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandincová, Petra
dc.contributor.author Hublarová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:45:41Z
dc.date.available 2010-07-17T20:45:41Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9434
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou konfliktů na pracovišti a možnostmi, jak takové konflikty řešit. Cílem práce je analyzovat konfliktní situace v podniku ZLINER, s.r.o. a navrhnout opatření pro zlepšení současných vztahů na pracovišti. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část shrnuje základní pojmy a všeobecné in-formace z oblasti konfliktů. Jsou zde popsány úrovně konfliktu a celý jeho proces, druhy konfliktu, příčiny a důsledky, způsoby řešení a rady jak konfliktům předcházet, aby neved-ly k psychoteroru. Praktická část obsahuje stručné představení firmy. Následuje analýza současného stavu konfliktů ve firmě pomocí dotazníkového výzkumu. Na základě této ana-lýzy je zpracován projekt řešení konfliktů, jehož prostřednictvím se snažím snížit množství konfliktů a zlepšit jejich zvládání. cs
dc.format 133 s. cs
dc.format.extent 1553015 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject konflikt cs
dc.subject konfliktní situace cs
dc.subject řešení konfliktů cs
dc.subject psychoteror cs
dc.subject supervize cs
dc.subject kou-čing cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject motivace cs
dc.subject conflict en
dc.subject conflict situation en
dc.subject conflict solving en
dc.subject psychoterror en
dc.subject supervision en
dc.subject couch-ing en
dc.subject communication en
dc.subject cooperation en
dc.subject motivation en
dc.title Projekt řešení konfliktů ve firmě ZLINER, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project on conflict solving in the company ZLINER, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikuláštík, Milan
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with conflicts in the workplace and possibilities how to solve such conflicts. The aim of the master thesis is to analyse conflict situations in the company ZLINER, Ltd. and to suggest measures to improve contemporary relationships in the work-place. The master thesis is devided into two parts. The theoretical part summarizes basic terms and general information about conflicts. The conflict levels are described here and a whole conflict process as well, sorts of conflicts, conflict causes and consequences, means of solving and advice how to prevent conflicts from happening, so that they won't lead to a psychoterror. The practical part contains brief introduction of the company. Then follows the analysis of the contemporary state of conflicts in the company by the help of question-aire research. The project of conflict solving was worked on the basis of this analysis and by means of which I will reduce the amount of conflicts and improve their solving. The project of conflict solving is worked on the basis of this analysis. With this project I try to reduce the amount of conflicts and improve their solving. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11122
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hublarová_2009_dp.pdfBlocked 1.481Mb PDF View/Open
hublarová_2009_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
hublarová_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account