Posouzení výhodnosti investice do větrné elektrárny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení výhodnosti investice do větrné elektrárny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopalík, Aleš cs
dc.contributor.author Martínková, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:53:14Z
dc.date.available 2010-07-17T20:53:14Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9454
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na posouzení výhodnosti investice, kterou v této práci představuje větrná elektrárna. Posuzování bude probíhat pomocí kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Výsledky práce by měly pomoci potenciálním investorům s rozhodováním, zda podobnou investici realizovat či nikoliv. Teoretická část se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů energie a investičního rozhodování. V praktické části je pak samotné hodnocení výhodnosti dvou investičních variant (dvě větrné elektrárny o rozdílných jmenovitých výkonech a parametrech). Varianty jsou také porovnány mezi sebou a je vybrána varianta výhodnější, u které se dále prováděla citlivostní analýza. V závěru jsou shrnuty a vyhodnoceny poznatky získané v praktické části. cs
dc.format 79 s., 34 s. příloh cs
dc.format.extent 2442941 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject investice cs
dc.subject obnovitelné zdroje energie cs
dc.subject větrná elektrárna cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject investment en
dc.subject renewable energy en
dc.subject wind power station en
dc.subject evaluation en
dc.title Posouzení výhodnosti investice do větrné elektrárny cs
dc.title.alternative Profitability evaluation of investment to the wind power station en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Smolík, Dušan cs
dc.date.accepted 2009-06-09 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with assessing the profitability of investment represented by a wind power station in this work. Assessment will be using the evaluation criteria of economic efficiency of investment projects. The work should help potential investors with a decision-making, whether a similar investment carry out or not. The theoretical part covers with the issues of renewable energy sources and investment decisions. In the practical part is the evaluation of profitability of the two investment variants (two wind power stations with different rated outputs and parameters). Variants are also compared with each other and the better option is selected, the one which was also carried out a sensitivity analysis. In the conclusion, the knowledge gained in the practical part are summarized and evaluated. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10819
dc.date.assigned 2009-03-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
martínková_2009_bp.pdf 2.329Mb PDF View/Open
martínková_2009_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
martínková_2009_op.pdf 77.76Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account