Podklady k přípravě a realizaci propagačního filmu UTB

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podklady k přípravě a realizaci propagačního filmu UTB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Jana
dc.contributor.author Habada, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:17:52Z
dc.date.available 2010-07-13T15:17:52Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/949
dc.description.abstract V této práci popisuji způsob přípravy a samotné tvorby propagačního filmu pro Uni-verzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Práce obsahuje nastínění výběru zpracování podle zadání, způsob práce s původním scénářem a změny v něm provedené. Popisuji také následnou rea-lizaci v terénu a střihovou a obrazovou postprodukci, výběr hudebního podkresu a popis finálních konzultací s pedagogy a zadavatelem. Text obsahuje obě verze scénáře a podrobný rozbor přístupu k zadanému problému. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 675050 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject propagační film UTB cs
dc.subject promotional film of TBU en
dc.title Podklady k přípravě a realizaci propagačního filmu UTB cs
dc.title.alternative Details to preparation and realization of promotional film of TBU en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Binter, Tomáš
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated I describe in this work preparation and creation way of promotional film for Tomas Bata University in Zlin. The work consist of delineation choice of processing according to assignment, way of work with original script and included changes. It also contains descrip-tion of consequential realization in terrain, editing and visual postproduction, choice of mu-sical setting and description of final consultation with professors and submitter. The text contains both version of skript and intimate analysis of approaching to the given problem. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovision Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 2989
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
habada_2006_bp.pdf 659.2Kb PDF View/Open
habada_2006_vp.pdf 1.161Mb PDF View/Open
habada_2006_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account