Projekt zvýšení konkurenceschopnosti hotelového zařízení Lovecká chata Horka nad Moravou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti hotelového zařízení Lovecká chata Horka nad Moravou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Macková, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:23:58Z
dc.date.issued 2009-08-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9509
dc.description.abstract Proces sílících globalizačních trendů a konkurenčních tlaků napříč jednotlivými obory podnikatelských činností klade na existující a nově vznikající organizace soustavně se zvyšující nároky jak v oblasti kvantity, tak zejména kvality poskytovaných produktů či služeb. Současná organizace tak potřebuje pro svou existenci a další rozvoj jasnou vizi a směr, kterým se bude v budoucnu ubírat. Podmínkou úspěšného fungování organizace pak je stálé hledání tzv. konkurenční výhody, která přináší organizaci jedinečnost v porovnání s konkurencí. Tato práce tak ve své teoretické části vymezuje základní pojmy konkurenčního prostředí, strategického řízení a analytických nástrojů zaměřených na specifický segment služeb v cestovním ruchu. V praktické části potom práce představuje hotelové zařízení a seznamuje s výsledky provedených makro i mikro analýz současné situace. Na základě těchto údajů jsou poté navrženy postupy pro další existenci a rozvoj tohoto hotelového zařízení. cs
dc.format 115 s., 4 s. příloh. cs
dc.format.extent 6748651 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.08.2039
dc.subject konkurence cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject služby cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject competition en
dc.subject strategic management en
dc.subject services en
dc.subject travelling en
dc.subject marketing communication en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti hotelového zařízení Lovecká chata Horka nad Moravou cs
dc.title.alternative Project for improving competitiveness of hotel facility Hunting Lodge in Horka nad Moravou en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2009-09-14
dc.date.vskp-available 2039-08-21
dc.description.abstract-translated The process of depending globalization trends and growing of competitive pressures through individual branches constrains on existed and new founded organizations some growing pretensions in quantity and especially in quality of their products and services. Current organization needs clear vision and direction which is going to take. The organi-zation needs to find some competitive advantage because the finding of it is the condition of successful working and existence. This competition advantage brings the organization better results in confrontation with the others. This work in its theoretical part describes basic definitions of competition, strategic management and some analytical elements aim on specific part of services in travelling. In the practical part this work contains some in-troduction of a hotel, results of individual analyses of current organization situation and many more. Based on stated data procedure for their following existence and development. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12393
dc.date.assigned 2009-06-19
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
macková_2009_dp.pdfBlocked 6.436Mb PDF View/Open
macková_2009_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
macková_2009_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account