Aplikace moderních informačních technologií v podsystému predikce stavů zásobovacího řetězce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace moderních informačních technologií v podsystému predikce stavů zásobovacího řetězce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan cs
dc.contributor.author Berecka, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:24:30Z
dc.date.available 2010-07-17T21:24:30Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9511
dc.description.abstract Teoretická část bakalářská práce nejdříve definuje logistický řetězec, včetně všech jeho částí a zásobování podniku. Následně jsou popisovány informační systémy a jejich části, které pomáhají řídit logistické řetězce a zásobování podniku. Na konci teoretické části jsou popsány informační technologie. Praktická část popisuje zaměření podniku a zásobovací praxi v rámci jeho jednoho útvaru. Závěr praktické části tvoří analýza a její výsledky, které jsou použity pro stanovení návrhů řešení. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 1021487 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Logistické řetězce cs
dc.subject zásobování cs
dc.subject informační systémy cs
dc.subject ERP cs
dc.subject Business Intelligence cs
dc.subject e-Business cs
dc.subject m-Commerce cs
dc.subject CRM cs
dc.subject informační technologie cs
dc.subject Logistic strings en
dc.subject supply en
dc.subject information system en
dc.subject ERP en
dc.subject Business Intelligence en
dc.subject e-Business en
dc.subject m- Commerce en
dc.subject CRM en
dc.subject information technology en
dc.title Aplikace moderních informačních technologií v podsystému predikce stavů zásobovacího řetězce cs
dc.title.alternative Application modern information technology into subsystem prediction operator loom logistic strings en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čujan, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2009-06-08 cs
dc.description.abstract-translated Theoretic part baccalaureate work first defines logistics chain, inclusive of all his part and supply company. Subsequently are described informative systems and theirs parts that the help drive logistic strings and supply company. At the end theoretic parts are described information technology. Practical part describes sight company and supply practice in terms of his one's formation. Close practical parts forms analysis and her record, that are used for assesment suggestion solutions. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13319
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
berecka_2009_bp.pdfBlocked 997.5Kb PDF View/Open
berecka_2009_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
berecka_2009_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account