Řízená termojaderná syntéza - energie budoucnosti?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízená termojaderná syntéza - energie budoucnosti?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Julinová, Markéta
dc.contributor.author Orsava, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:31:04Z
dc.date.available 2010-07-17T21:31:04Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9524
dc.description.abstract Tato bakalářská práce podává stručný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastíněna definice pojmu plazma. V další kapitole je krátké seznámení s jadernou syntézou a v jaké formě se s ní můžeme setkat. Ve čtvrté kapitole je popsán mezinárodní projekt ITER. V následující kapitole je uvedené palivo, které připadá v úvahu pro jadernou elektrárnu. A v závěru je diskuse mezi zastánci a odpůrci projektu ITER a dopady na životní prostředí. cs
dc.format 46 s cs
dc.format.extent 1737142 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject plazma cs
dc.subject Slunce cs
dc.subject vodíková bomba cs
dc.subject magnetické udržení cs
dc.subject inerciální udržení cs
dc.subject ITER cs
dc.subject vodík cs
dc.subject lithium cs
dc.subject regolit cs
dc.subject plasma en
dc.subject Sun en
dc.subject hydrogen bomb en
dc.subject magnetic confinement en
dc.subject inertial confinement en
dc.subject ITER en
dc.subject hydrogen en
dc.subject lithium en
dc.subject regolith en
dc.title Řízená termojaderná syntéza - energie budoucnosti? cs
dc.title.alternative Controlled thermonuclear fusion - the energy future? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kupec, Jan
dc.date.accepted 2009-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis gives a brief description of the issue of fusion. In the first chapter gives an overview of the definition of plasma. In the next chapter is a brief introduction to fusion and in what form it can be seen. In the fourth chapter describes the international ITER project. In the next chapter is referred to the fuel, which should be taken into account for the nuclear power plant. And at the end is the debate between proponents and opponents of the ITER project and the impacts on the environment. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 10896
dc.date.assigned 2009-02-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
orsava_2009_bp.pdf 1.656Mb PDF View/Open
orsava_2009_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
orsava_2009_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account