Lež a pravda v komerční komunikaci na příkladu reklamy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Lež a pravda v komerční komunikaci na příkladu reklamy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Kalipolitisová, Nikola
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:20:28Z
dc.date.available 2010-07-13T15:20:28Z
dc.date.issued 2006-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/955
dc.description.abstract Práce pojednává o jednom z nejvýznamnějších pilířů reklamní praxe - o pravdivosti reklamy. Teore-tická část je shrnutím současné úpravy právní regulace a etické samoregulace reklamy v České republice se zaměřením na normu pravdivosti a klamavosti. Další průběh práce směřuje spíše k etické samoregulaci reklamy. Náplní praktické části je analýza postupů nejvýznamnějšího českého samoregulačního orgánu, Rady pro reklamu. Pro dosažení cíle kapitoly je použit souhrn stížností projednaných Arbitrážní komisí RPR za období posledních pěti let. Zjištěné nedostatky rozhodovacího procesu Arbitrážní komise RPR a prezentace výsledků této činnosti slouží jako podklad pro projektovou část, jejímž hlavním cílem je návrh na jejich odstranění. V této části pokračuje práce uvedením několika příkladů reklam, které se podle subjektivního názoru autorky nacházejí za etickou hranicí. Součástí jejich hodnocení je opět návrh na jejich úpravu tak, aby vyhovovaly stanoveným etickým normám. cs
dc.format 93 s., 28 s. příloh cs
dc.format.extent 990829 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject právní regulace cs
dc.subject samoregulace cs
dc.subject klamavá reklama cs
dc.subject zavádějící reklama cs
dc.subject srovnávací reklama cs
dc.subject etika cs
dc.subject morálka cs
dc.subject pravdivost cs
dc.subject klamavost cs
dc.subject reklamní nadsázka cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject legal regulation en
dc.subject self-regulation en
dc.subject false advertising en
dc.subject misleading advertising en
dc.subject comparative advertising en
dc.subject ethic en
dc.subject morality en
dc.subject truth en
dc.subject deception en
dc.subject advertising exaggeration en
dc.subject manipulation en
dc.title Lež a pravda v komerční komunikaci na příkladu reklamy cs
dc.title.alternative False statement and truth in commercial communication by an example of advertising en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated The diploma work deals with one of the most important pillar of the advertising practice - veracity. The theoretical part is a summation of contemporary structure of legal regulation and self-regulation of advertising in the Czech Republic with concentrating on veracity and falsehood. Further course of the diploma leads rather to ethical self-regulation of advertising. Analysis of the most important self-regulation authority procedures is the content of practical part. For achieving of the chapter aim is used summation of complaints which were heared by Arbitration Commission of Czech Advertising Standards Council in the last five years period. Imperfections found out in the deciding process of Arbitration Commission practical and presenta-tion of this activity results serve as basis for project part. Its main objective is improvement proposal for dispatch of these imperfections. Then there are several advertisements which exceed ethical limits according to author's opinion. Proposal for modification of these advertisements to meet ethi-cal norms is part of the evaluation. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2716
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kalipolitisová_2006_dp.pdfBlocked 967.6Kb PDF View/Open
kalipolitisová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
kalipolitisová_2006_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account