Analýza možností vzniku záplav v okrese Trenčín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza možností vzniku záplav v okrese Trenčín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Jan cs
dc.contributor.author Vazovanová, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:48:24Z
dc.date.available 2010-07-17T21:48:24Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9560
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce je na základe analýzy možností vzniku záplav v okrese Trenčín poskytnúť návrhy na ich elimináciu. Teoretická časť vysvetľuje základné pojmy, popisuje zákony súvisiace s touto problematikou a všeobecne charakterizuje povodne. Praktická časť analyzuje charakter trenčianskeho okresu a taktiež príčiny vzniku povodní v tomto okrese. Ďalšia kapitola vyhodnocuje súčasný stav protipovodňových opatrení a uvádza príklad možného ohrozenia okresu Trenčín záplavovou vlnou vzniknutou v dôsledku rozrušenia vodnej stavby Liptovská Mara spolu s evakuáciou obyvateľstva. Posledná kapitola predkladá návrhy eliminácie vzniku záplav. V závere práce autor porovnáva jeho návrhy eliminácie možnosti vzniku záplav so súčasným stavom protipovodňových opatrení trenčianskeho okresu. cs
dc.format 45 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3400151 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject záplava cs
dc.subject voda cs
dc.subject mimoriadna udalosť cs
dc.subject ohrozenie cs
dc.subject evakuácia cs
dc.subject flood en
dc.subject deluge en
dc.subject water en
dc.subject extraordinary incident en
dc.subject threat en
dc.subject evacuation en
dc.title Analýza možností vzniku záplav v okrese Trenčín cs
dc.title.alternative The analysis of possibilities of floods rising in the Trenčín district en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Koreň, Ľubomír cs
dc.date.accepted 2009-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work is the analysis of possibilities of floods rising in the Trenčín district and giving proposals for their elimination. The theoretical part explains basic terms, describes laws, which are connected with this problems and it defines floods in general. The practical part analyses character of Trenčín district and reasons for floods in the district too. Next chapter describes current state of flood control and there is an example of possible threat of Trenčín district by flooding wave, caused by the destruction of Liptovská Mara dam along with the evacuation of the population. Finishing part of the work gives proposals of elimination of delagues. At the end of the work author compares suggestions of eliminating the possibility of flooding with the current state of flood controls of the Trenčín district. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13355
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vazovanová_2009_bp.pdf 3.242Mb PDF View/Open
vazovanová_2009_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
vazovanová_2009_op.doc 431Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account