Analýza procesu vyhledávání, výběru, přijímání a adaptace pracovníků v podniku PLASTIKA, a.s. Kroměříž

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza procesu vyhledávání, výběru, přijímání a adaptace pracovníků v podniku PLASTIKA, a.s. Kroměříž

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Ondrová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:20:59Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/957
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje systém vyhledávání, výběru, příjmu a adaptace pracovníků v podniku PLASTIKA, a.s. Hodnotí její silné a slabé stránky. Firma má tento systém vypracovaný na vysoké úrovni, našli se ovšem i nějaké nedostatky. Na základě zjištěných nedostatků navrhuje firmě doporučení ke zlepšení současného stavu. cs
dc.format 53 s., 16 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2147727 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject pracovní smlouva cs
dc.subject osobní dotazník cs
dc.subject inzerce cs
dc.subject reference cs
dc.subject test způsobilosti cs
dc.subject sociální adaptace cs
dc.subject pracovní adaptace cs
dc.subject Employment contract en
dc.subject Personal questionnaire en
dc.subject Advertising en
dc.subject Reference en
dc.subject Test of qualification en
dc.subject Social adaptation en
dc.subject Work adaptation en
dc.title Analýza procesu vyhledávání, výběru, přijímání a adaptace pracovníků v podniku PLASTIKA, a.s. Kroměříž cs
dc.title.alternative Analyse the action of searching, selection, intake and adaptation of the employees in PLASTIKA Company Kroměříž en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated My diploma work analyses the system of searching, selection, intake and adaptation of the employees in PLASTIKA Company ( a joint stock company) . It evaluates its strong and weak points. This system has been worked out on a high level but there were also some drawbacks. I made recommendations to improve current state in terms of inadequacies found in the company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4138
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
ondrová_2006_bp.pdfBlocked 2.048Mb PDF View/Open
ondrová_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
ondrová_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account