Projekt zdokonalení systému motivace pracovníků v podniku Lednické Rovne

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zdokonalení systému motivace pracovníků v podniku Lednické Rovne

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voloch, Jaroslav
dc.contributor.author Bučková, Ľubica
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:22:04Z
dc.date.available 2010-07-13T15:22:04Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/960
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce bolo spracovať analýzu súčasného stavu motivačného systému, zistiť, čo motivuje pracovníkov LR Crystal a.s. Lednické Rovne a navrhnúť riešenia na zdokonalenie motivačného systému. Poukazujem na dôležitosť človeka pri vytváraní konkurenčných výhod podnikov, na jeho potrebu neustáleho vedenia, hodnotenia, vzdelávania a správneho motivovania. V praktickej časti som sa zamerala na charakteristiku činností LR Crystal a.s. Lednické Rovne, jej históriu, vývoj až po súčasnú aktivitu. Analyzujem aktuálnu úroveň motivácie v tomto podniku. Umožňuje prehľad organizačnej štruktúry podniku, obraz o sociálnom programe, personálnom rozvoji, BOZP i zabezpečovaní motivácie prostredníctvom hmotného odmeňovania. cs
dc.format 80 cs
dc.format.extent 1157910 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kľúčové slová: motivácia cs
dc.subject pracovníci cs
dc.subject hodnotenie cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject odmeňovanie cs
dc.subject motivačné teórie cs
dc.subject Keywords: motivation en
dc.subject personnel en
dc.subject appreciation en
dc.subject personalistic en
dc.subject remuneration en
dc.subject motivation of theorize en
dc.title Projekt zdokonalení systému motivace pracovníků v podniku Lednické Rovne cs
dc.title.alternative Betterment plan of system motivation of personnel in the firm en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Beníček, Daniel
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated The purpose of this degree admin was to prepare analysis of an actual condidion of motivational system, make out was motivated workers of LR Crystal Inc. and scheme out solutions for development of the motivational system. The prominence of a human to generate competetive advantages of firms, for his requirement systematic ways, assessment, educational and administration motivated which I mention on. In a practical part I fixate on charakteristics of operation LR Crystal Inc. Lednické Rovne, its history, progress over an actual activities. I analysed the actual stature of motivation in this firm. Its make possible summary of an organizational structure of the firm, a projection of a social programme, a personal progress, a security and a protection of well-being at work and an insure of motivation by means of some material goods. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3795
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
bučková_2006_dp.pdf 1.104Mb PDF View/Open
bučková_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
bučková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account