Analýza marketingových aktivit společnosti COLORLAK, a.s. se zaměřením na průmyslový trh

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingových aktivit společnosti COLORLAK, a.s. se zaměřením na průmyslový trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Vlk, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:22:31Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:46Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/961
dc.description.abstract Zabezpečení úspěšného rozvoje firmy v tržních podmínkách není snadnou záležitostí. Pokud chce firma v dnešním tržním prostředí efektivně působit, musí identifikovat stále se měnící potřeby a přání zákazníků. Žádná firma se neobejde bez marketingové strategie a plánování, vymezení tržního segmentu a v neposlední řadě určení účinné strategie marketingové komunikace, díky které se zvýší prodej výrobků a služeb. Tím dojde k vybudování lepšího postavení společnosti na trhu, zvýšení povědomí o firmě a posílení celkové image. Marketingové aktivity společnosti COLORLAK, a.s. jsou obecně rozděleny na dvě části, z nichž jedna se zabývá podporou prodeje na malospotřebitelském trhu a druhá je zaměřena na průmyslový segment. Cílem této bakalářské práce je analyzovat strategii marketingové komunikace a identifikovat marketingové aktivity firmy COLORLAK, a.s. na průmyslovém trhu. cs
dc.format 72 s., 25 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 428889 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 06.01.2011
dc.subject Analýza cs
dc.subject průmysl cs
dc.subject cena cs
dc.subject propagace cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject produkt cs
dc.subject reklama cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject marketing cs
dc.subject trh cs
dc.subject sortiment cs
dc.subject Analysis en
dc.subject industry en
dc.subject price en
dc.subject publicity en
dc.subject distribution en
dc.subject product en
dc.subject advertising en
dc.subject competition en
dc.subject marketing en
dc.subject market en
dc.subject range of products en
dc.subject en
dc.title Analýza marketingových aktivit společnosti COLORLAK, a.s. se zaměřením na průmyslový trh cs
dc.title.alternative Analysis of marketing activities of the company Colorlak, a.s. with focus on industry market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Steigrová, Martina
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated It is not an easy task to ensure prosperity and growth of a company in a free market environment. A company that aspires to be efficient in today's markets must continuously monitor and re-assess the ever-changing needs and wishes of its customers. No company can do without a marketing strategy and planning, identification of its market segment, as well as identification of an efficient strategy for marketing communication, thanks to which an increase in sales will occur. Thus, the company will improve its status within the market, will promote its name and activities and strengthen its overall image. The marketing activities of COLORLAK, a.s. are generally divided into two parts. One deals with support of the small end-customer market, while the other focuses on the industry segment. The purpose of this bachelor thesis is to analyze strategy of marketing communication and to identify the marketing activities of COLORLAK, a.s. in the industry market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2189
dc.date.assigned 2005-10-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vlk_2006_bp.pdf 418.8Kb PDF View/Open
vlk_2006_vp.pdf 1.253Mb PDF View/Open
vlk_2006_op.pdf 1.369Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account