Využití internetu pro marketingové účely ve firmě Strojmast,s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití internetu pro marketingové účely ve firmě Strojmast,s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Krajčovičová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:18:01Z
dc.date.available 2010-07-17T22:18:01Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9623
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť najlepší a najefektívnejší spôsob internetovej prezentácie firmy Strojmast s.r.o V teoretickej časti je spracovávaná literárna rešerš vzťahujúcu sa k nástrojom internetu a ich využitia pre marketing. Praktická časť sa rozde-ľuje na tri časti. Prvá časť analyzuje súčasný stav využitia nástrojov internetu k marketin-govým účelom vo firme a vo vypracovaných konkurenčných firmách. Druhá časť obsahuje odporúčania k zavedeniu nástrojov internetu pre marketingové účely danej firmy. V po-slednej časti tieto návrhy podrobím nákladovej a rizikovej analýze. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 1968361 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject E-marketing cs
dc.subject webová prezentácia cs
dc.subject banner cs
dc.subject e-mail marketing cs
dc.subject internet cs
dc.subject E-marketing en
dc.subject web prezentation en
dc.subject banner en
dc.subject e-mail marketing en
dc.subject internet en
dc.title Využití internetu pro marketingové účely ve firmě Strojmast,s.r.o. cs
dc.title.alternative The use of internet for marketing purposes in Strojmast Ltd. company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gazdíková, Iveta
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated The aim and the main objective is to advise more effective and efficient way of e-presentation of the Strojmast Ltd. company. The theoretic part is being written as a literature retrieval about tools of the internet and their use for marketing purposes. The other part of my work is divided into 3 segments. First of them analyses current state of the use of e-marketing tools in my target company and its' competitors. Second part describes hints about new tools that could be used in marketing of the company. The last one evalu-ates these advices in cost and risk analyses. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11820
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krajčovičová_2009_bp.pdf 1.877Mb PDF View/Open
krajčovičová_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
krajčovičová_2009_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account