Projekt hodnocení zaměstnanců ve firmě Iberofon CZ, a.s. v Uherském Brodě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt hodnocení zaměstnanců ve firmě Iberofon CZ, a.s. v Uherském Brodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Vaněk, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:23:25Z
dc.date.available 2010-07-17T22:23:25Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9634
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na vytvoření hodnotícího systému ve firmě Iberofon CZ, a.s. tak, aby byl aplikovatelný. Teoretická část obsahuje ucelený pohled na hodnocení, jakým způsobem by hodnocení mělo probíhat. Praktická část je rozdělena na dvě části. Analýza současného stavu popisuje aktuální situaci v podniku a poukazuje na nedostatky. Projektová část tyto nedostatky řeší pomocí vytvoření opatření a následného uceleného systému hodnocení ve firmě. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1090355 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Lidské zdroje cs
dc.subject hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject hodnotící pohovor cs
dc.subject formulář pro hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject Human resources en
dc.subject employee appraisal en
dc.subject appraising interview en
dc.subject formulary for employee appraisal en
dc.title Projekt hodnocení zaměstnanců ve firmě Iberofon CZ, a.s. v Uherském Brodě cs
dc.title.alternative Project of employee appraisal in Iberofon CZ, a.s. in Uherský Brod en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomancová, Lucie
dc.date.accepted 2009-05-28
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on creating an assessment system in the company Iberofon CZ, as so that it is applicable. The theoretical part contains a comprehensive picture of the assessment, how assessment should take place. The practical part is divided into two parts. The analysis describes the current state of the current situation in the company and highlights the shortcomings. The project removes these shortcomings through the establishment of measures and the subsequent comprehensive evaluation system for the company. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11583
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaněk_2009_dp.pdfBlocked 1.039Mb PDF View/Open
vaněk_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
vaněk_2009_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account