Rozvoj Českého stavebního informačního systému a jeho užití v praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj Českého stavebního informačního systému a jeho užití v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Kargl, Rudolf
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:24:26Z
dc.date.available 2010-07-13T15:24:26Z
dc.date.issued 2006-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/967
dc.description.abstract Když se řekne Český stavební informační systém (dále jen ČSIS), většina profesních odborníků ve stavebnictví si vybaví Stavební katalog a ročenku Stavební přehled (v tištěné podobě) či eStav.cz (v elektronické podobě), jako nejrozsáhlejší a nejpodrobnější databázi firem a výrobků ve stavebnictví v České republice. V praktické části práce se zaměřuji na odlišnosti a specifika marketingových komunikací tištěné a elektronické verze ČSIS a naznačuji možné směry komunikačních procesů. V části věnované zpracování ČSIS analyzuji silné a slabé stránky tištěných a elektronických produktů z hlediska vnitřních i vnějších faktorů, a též vyhodnocuji výhody i nevýhody obou forem z pohledu uživatelů. V kapitole věnované propagačním prostředkům představuji určité formy masového působení na zákazníky, s cílem seznámit je s možnostmi služeb vycházejících z podstaty databázového systému ČSIS. Na základě vyhodnocení současného stavu propagace navrhuji cesty vedoucí ke zlepšení komunikace mezi provozovatelem ČSIS a konečnými uživateli. V závěru práce se zaměřuji na možné směry rozvoje ČSIS pro možnost vzniku internetového systému - portálu, který povede ke všem důležitým informačním zdrojům potřebným pro oblast architektury a stavitelství. cs
dc.format 53 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1962171 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Klíčová slova: stavebnictví cs
dc.subject architektura cs
dc.subject stavební portál cs
dc.subject databáze cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject Key words: building industries en
dc.subject architecture en
dc.subject structural portal en
dc.subject database en
dc.subject information system en
dc.title Rozvoj Českého stavebního informačního systému a jeho užití v praxi cs
dc.title.alternative The Development of Czech Building Information System and its practical Use en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated When we say Český stavební informační systém (later ČSIS) The Czech Building information system, most of professionals in building department could easily remember the building catalogue and its annual Building Survey (printed version), or eStav.cz (on the web). These are the most extensive and the most detailed focused database of companies and products in building technologies in the Czech Republic. In functional part, it is focused on differences and specifics of the marketing communication, in printed and electronic versions of ČSIS, are seemed as new possible ways of communication processes. In some articles dedicated to current document, I have tried to analyze advantages and disadvantages of printed of electronically products according to the outdoor and indoor points of view. I have also summarized and appreciated these advantages or disadvantages from the user's point of view. In chapter dedicated to advertising devices is the main task to make up particular forms of mass influence to customers, these forms aim possibilities of providing service grounded on data based system ČSIS. For a consideration of evaluation temporary way of advertising, I suggest new way to improve the communication between operator of ČSIS and final users. In conclusion of this work I trained upon possible directions of development ČSIS for the following chance to start up internet system - portal, that would conduct to important information sources needed for particular branches of architecture and building. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2672
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kargl_2006_bp.pdfBlocked 1.871Mb PDF View/Open
kargl_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kargl_2006_op.doc 68.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account