Systém integrované marketingové kumunikace ve firmě PAPCEL, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém integrované marketingové kumunikace ve firmě PAPCEL, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšil, Miroslav
dc.contributor.author Sedláček, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:04:31Z
dc.date.available 2010-07-17T23:04:31Z
dc.date.issued 2009-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9709
dc.description.abstract Bakalářská práce zobrazuje současný stav integrované marketingové komunikace firmy PAPCEL, a.s. Teoretická část práce pojednává o jednotlivých formách marketingové komunikace a jejich praktickém využití. Obsahem praktické části jsou již konkrétní firemní informace týkající se vnitřního a vnějšího okolí firmy. Je zde také zhodnocen současný stav integrované marketingové komunikace firmy. Na základě zkušeností získaných ve firmě PAPCEL, a.s. jsem sepsal systém integrované marketingové komunikace, který je ve firmě dlouhodobě používán a soustavně podrobován nákladové i rizikové analýze. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 756654 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relations cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject interní audit cs
dc.subject integrated marketing communication en
dc.subject advertisement en
dc.subject sales promotion en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.subject personal selling en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject competition analysis en
dc.subject information system en
dc.subject internal audit en
dc.title Systém integrované marketingové kumunikace ve firmě PAPCEL, a.s. cs
dc.title.alternative The system of an integrated marketing communication in the joint stock company PAPCEL en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.description.abstract-translated The Bachelor's Work demonstrates the actual stand of the integrated marketing communication of the Co. PAPCEL, a.s. The theoretical part of the work acts about individual forms of the marketing communication and their practical utilization. The factual information from the Co. Papcel concerning the internal so as the external surroundings of the Co. Papcel is already a content of the practical part. Here is evaluated the actual condition of the marketing communication of the Co. Papcel. On the basic of experience acquired in the Co. PAPCEL, a.s. I drew the system of the integrated marketing communication which has been using used in the company already for a long time whereat this one is remitted regularly for a costs and risk analysis. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13057
dc.date.assigned 2009-02-24
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sedláček_2009_bp.pdf 738.9Kb PDF View/Open
sedláček_2009_vp.doc 70Kb Microsoft Word View/Open
sedláček_2009_op.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account