Analýza sponzoringu firmy Rovina, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza sponzoringu firmy Rovina, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Dvořáková, Jitka cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:05:13Z
dc.date.available 2014-05-22T23:00:33Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9711
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast sponzoringu, jež je jedním z nástrojů marketingové komunikace. Teoretická část shrnuje základní poznatky o sponzorství na základě dostupné české i anglické literatury. Praktická část představuje firmu Rovina, a.s. sponzorující fotbalový klub SK Hanácká Slavia Kroměříž. Tento obchodní vztah je analyzován za pomoci SWOT a PEST analýzy a dotazníkového šetření. Na základě analýz jsou pak navržena doporučení pro firmu. cs
dc.format 65 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2937791 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2014 cs
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject filantropie cs
dc.subject sportovní sponzoring cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject public relations en
dc.subject sponsorship en
dc.subject philantrophy en
dc.subject sport sponsorship en
dc.title Analýza sponzoringu firmy Rovina, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of sponsorship in Rovina, Inc. company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Voříšková, Petra cs
dc.date.accepted 2009-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the field of sponsorship, which is one of the means of marketing communication. The theoretical part tries to summarize the basic pieces of knowledge about sponsorship based on available Czech and English literature. The practical part presents Rovina company, the sponsor of the SK Hanácká Slavia Kroměříž football club. This business relationship is analyzed by SWOT and PEST analyses and a questionnaire survey. Based on these analyses recommendations are suggested. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11795
dc.date.assigned 2009-03-16 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2009_bp.pdfBlocked 2.801Mb PDF View/Open
dvořáková_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
dvořáková_2009_op.pdf 96.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account