Využití účetních informací pro finanční analýzu u Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití účetních informací pro finanční analýzu u Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Balharová, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:25:28Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/971
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je vyhodnocení využití účetních informací pro řízení společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části byla popsána úloha účetních informací a jejich využití pro řízení firmy. V analytické části byla představena firma Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Následně byla vypracována finanční analýza pomocí absolutních, rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů, díky nimž byla posouzena finanční situace společnosti. Na závěr bylo navrženo doporučení pro zlepšení finančního zdraví a doporučení pro zlepšení využití účetních informací pro finanční řízení firmy. cs
dc.format 71 s., 7 s. příloh. cs
dc.format.extent 1533419 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject účetní informace cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject controlling cs
dc.subject accounting information en
dc.subject financial analyse en
dc.subject absolute indexes en
dc.subject distance indexes en
dc.subject ration indexes en
dc.subject controlling en
dc.title Využití účetních informací pro finanční analýzu u Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s. cs
dc.title.alternative Exploitation of accounting information for financial analysis in Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated This dissertation contains evaluation of utilization of accounting information for the direction of the company Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. This dissertation is divided into two main parts. Function of accounting information and its utilization for direction of the company was described in the theory part. The company Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. was introduced in the analytical part of the dissertation. Further, financial analyse was designed thanks to the absolute, distance, ratio and summary indexes. Thanks to these indexes, financial situation of the company was assessed. In the end, it was proposed the recommendation for improving of the financial health and utilization of accounting information for en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3170
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
balharová_2006_bp.pdfBlocked 1.462Mb PDF View/Open
balharová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
balharová_2006_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account