Žena

DSpace Repository

Language: English čeština 

Žena

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Michal
dc.contributor.author Bahulová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:16:53Z
dc.date.available 2010-07-17T23:16:53Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9733
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá kombinovanou technikou animace. První část práce je zaměřena na inspirační zdroje, které vedly k vytvoření scénáře a volbě techniky animace spolu s příklady tuzemských i zahraničních autorů, kteří využívají podobných technik. V další části jsou uvedeny charaktery hlavních postav snímku a samotný postup při vytváření animace počínaje obrazovým scénářem až do finální podoby díla. cs
dc.format 38 s, 12 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4921861 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bakalářská práce cs
dc.subject kombinovaná technika cs
dc.subject animace cs
dc.subject pixilace cs
dc.subject inspirační zdroje cs
dc.subject scénář cs
dc.subject ob-razový scénář cs
dc.subject bachelor thesis en
dc.subject combined technique en
dc.subject animation en
dc.subject pixilation en
dc.subject inspiration sources en
dc.subject screenplay en
dc.subject storyboard en
dc.title Žena cs
dc.title.alternative 1.Documentation of preparation and realization of bachelors work and background research. 2.Animation- combination technics Women en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregor, Lukáš
dc.date.accepted 2009-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the combined technique of animation. The first part of the work is focused on the inspiration sources, which led to creation of screenplay and the choice of animation technique along with the examples of domestic and foreign artists who use the similar techniques. In the next section there are described the characters of main protagonists and the procedure for the creation the animation from the storyboard to final version of the work. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 12954
dc.date.assigned 2009-01-23
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bahulová_2009_bp.pdfBlocked 4.693Mb PDF View/Open
bahulová_2009_vp.doc 65.5Kb Microsoft Word View/Open
bahulová_2009_op.doc 82Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account