Projekt integrované marketingové komunikace Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko, o. s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt integrované marketingové komunikace Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko, o. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Klosová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:20:31Z
dc.date.available 2010-07-17T23:20:31Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9744
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje tématu integrované marketingové komunikace aplikované v podmínkách regionální neziskové organizace Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko, o. s., jejímž cílem je především rozvoj regionu. Tento cíl se snaží naplnit ucházením se o dotace z Programu rozvoje venkova zaštítěného Ministerstvem zemědělství ČR. Teoretická část shrnuje základní teoretická východiska o neziskovém sektoru, regionálním marketingu a marketingové komunikaci, které dále aplikuje do analytické části, kde je zmapováno vnější a vnitřní prostředí organizace a samozřejmě také dosavadní komunikační mix sdružení. Na základě těchto poznatků je zpracován projekt, který si klade za cíl zlepšit úroveň marketingové komunikace a pomoci tak posílit povědomí a postavení sdružení v regionu. Projekt je doplněn o časovou, nákladovou i rizikovou analýzu. cs
dc.format 110 s. , 6 s. obr. priloh. cs
dc.format.extent 1302224 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject regionální marketing cs
dc.subject nástroje komunikačního mixu cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject integrated marketing communication en
dc.subject regional marketing en
dc.subject tools of communication mix en
dc.subject regional development en
dc.title Projekt integrované marketingové komunikace Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko, o. s. cs
dc.title.alternative The project of an integrated marketing communication in the civic association Local action group Valašsko - Horní Vsacko en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zvěřina, Josef
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated This Diploma thesis focuses on an integrated marketing communication theme applied inside of the conditions of nonprofit regional organization called Local Action Group Valašsko - Horní Vsacko. Its main aim is the development of this region. To achieve this goal, it applies for grants from the Rural Development Program, shielded by Ministry of Agriculture of the Czech Republic. The theoretical part summarizes the basic resources about nonprofit sector, regional marketing and marketing communication, which are further applied to the analytical part. There the external and internal environment of the organization and also existing communication mix used in this civic association is surveyed. Based on those findings, the project was elaborated to improve the level of marketing communication and to help to intensify an awareness of the organization in this region. Cost, time and risk analysis is a part of the project as well. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11142
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
klosová_2009_dp.pdf 1.241Mb PDF View/Open
klosová_2009_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
klosová_2009_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account