Faktory ovlivňující finanční řízení malých a středních firem - XYZ, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující finanční řízení malých a středních firem - XYZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Kovářová, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:54:49Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9800
dc.description.abstract Bakalářská práce posuzuje finanční situaci společnosti XYZ, a.s. v letech 2003 - 2007. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části bude nejdříve vysvětleno co je finanční analýza, její podstata, význam a metody. Následně bude v praktické části představena firma a analyzována finanční situace dané firmy pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření, která povedou ke zlepšení vývoje jednotlivých ukazatelů firmy. cs
dc.format 88 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 6633255 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2039
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject problémy cs
dc.subject návrhy cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject accounting statements en
dc.subject indebtedness en
dc.subject liquidity en
dc.subject profitability en
dc.subject activity en
dc.subject Economic Value Added en
dc.subject problems en
dc.subject proposals en
dc.title Faktory ovlivňující finanční řízení malých a středních firem - XYZ, a.s. cs
dc.title.alternative Factors affecting the financial management of small and medium-sized companies - XYZ, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suková, Anna
dc.date.accepted 2009-06-10
dc.date.vskp-available 2039-05-22
dc.description.abstract-translated Batchellor s thesis evaluates financial situation of a company XYZ Inc. in the years 2003 - 2007. Thesis is divided to two main parts. The teoretical part of this work explains the term financial analysis, its basis and importance. Consequently is in analytical part presented analysis of company and analysed the financial situation of the company by various instruments of financial analysis. The purpose of this thesis is to suggest some specific proposals that improve the development of the firm efficiency particular indexes. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12890
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kovářová_2009_bp.pdfBlocked 6.325Mb PDF View/Open
kovářová_2009_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
kovářová_2009_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account