Analýza systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Miloslav cs
dc.contributor.author Petrla, Vladan cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:55:14Z
dc.date.available 2010-07-17T23:55:14Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9802
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je systém odměňování a motivace zaměstnanců ve společnosti BORS Břeclav a.s Cílem práce je na základě provedené analýzy zhodnotit systém odměňování a navrhnout možnosti řešení, které by vedly ke zlepšení. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a zabývá se obecným výkladem pojmů odměňování a motivace zaměstnanců. Druhá část je praktická a je zaměřena na zhodnocení tohoto systému ve firmě. Pro získání důležitých informací byl použit průzkum formou dotazníkového šetření. Na základě zjištěných výsledků byly identifikovány problematické oblasti a byla navržena doporučení ke zlepšení současné situace. cs
dc.format 73 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 782211 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject odměňování zaměstnanců cs
dc.subject mzdové formy cs
dc.subject strategie odměňování cs
dc.subject zásady odměňování cs
dc.subject zaměstnanecké benefity cs
dc.subject motivace cs
dc.subject remuneration of employees en
dc.subject payroll forms en
dc.subject pay strategy en
dc.subject principles of remuneration en
dc.subject employee benefits en
dc.subject incentives en
dc.title Analýza systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku cs
dc.title.alternative Analysis of system remuneration and staff motivation in the company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švehlík, Luděk cs
dc.date.accepted 2009-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The subject of thesis is a system of reward and motivation of employees in the company as Břeclav Bors. The aim of this work is based on the analysis carried out to assess the remuneration system and propose solutions that would lead to an improvement. This bachelor thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and deals with the general interpretation of the notions of reward and motivation of employees. The second part is practical and is focused on the evaluation of this system in the company. To obtain the relevant information was used by means of a survey questionnaire survey. On the basis of the results have been identified issues and proposed recommendations to improve the current situation. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13214
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
petrla_2009_bp.pdfBlocked 763.8Kb PDF View/Open
petrla_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
petrla_2009_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account