Marketingová stratégie rozvoje cestovního ruchu na jižním Spiši

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová stratégie rozvoje cestovního ruchu na jižním Spiši

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáčová, Bibiána
dc.contributor.author Žemba, Peter
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:30:26Z
dc.date.available 2010-07-13T15:30:26Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/981
dc.description.abstract Táto práca chce ponúknuť pohľad na budúcnosť jedného z najzaujímavejších regiónov Slovenska - a nepochybne aj celej Európy a na oprávnenosť orientácie jeho ďalšieho rastu prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu. Týmto regiónom je južný Spiš. Práca sa delí na tieto dve hlavné časti: Časť 1 podáva teoretické východiská stratégie rozvoja cestovného ruchu vo všeobecnosti, s odkazom na danú oblasť. Časť 2 analyzuje a zovšeobecňuje závery výskumu názorov obyvateľov južného Spiša, týkajúce sa ich ochoty participovať na cestovnom ruchu tejto oblasti. Kľúčové slová: stratégia, marketing, služby, voľný čas, cestovný ruch, podniky cestovného ruchu, organizácie na pomoc rozvoja cestovného ruchu, región, trh, výskum trhu. cs
dc.format 71 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 22388736 bytes cs
dc.format.mimetype application/msword cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stratégia cs
dc.subject marketing cs
dc.subject služby cs
dc.subject voľný čas cs
dc.subject cestovný ruch cs
dc.subject podniky cestovného ruchu cs
dc.subject organizácie na pomoc rozvoja cestovného ruchu cs
dc.subject región cs
dc.subject trh cs
dc.subject výskum trhu cs
dc.subject strategy en
dc.subject marketing en
dc.subject services en
dc.subject leisure time en
dc.subject companiens en
dc.subject specializing in Tourism industry organizations helping tourism industry development en
dc.subject region en
dc.subject market en
dc.subject market suriey en
dc.title Marketingová stratégie rozvoje cestovního ruchu na jižním Spiši cs
dc.title.alternative Marketing strategy of travel indusry development of Southern Spis en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated This report offers an insight into the future of one of the most interesting regions in Slovakia and the whole of Europe as well as into its ability to prosper thanks to Tourism industry. The region is south Spis. The report has got 2 parts: Part one outlines theory of development strategy in Tourism industry as such, and with regard to the giwen topic. Part two analytes and generalizes survey results of views of people living in south Spis region and they willingness to participate in Tourism industry development of this region. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 4004
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
žemba_2006_dp.doc 21.35Mb Microsoft Word View/Open
žemba_2006_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
žemba_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account