Ochrana obyvatelstva a řešení mimořádné události v domově důchodců spojené s evakuací obyvatel

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ochrana obyvatelstva a řešení mimořádné události v domově důchodců spojené s evakuací obyvatel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Jan
dc.contributor.author Staněk, Radim
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:05:16Z
dc.date.available 2012-02-17T13:50:00Z
dc.date.issued 2009-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9821
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou evakuace lidí i zvířat při vzniku mimořádné události. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na legislativní vymezení dané problematiky, ovšem největší důraz je kladen na problematiku ochrany obyvatelstva se zaměřením na varování, evakuaci, nouzové přežití a ukrytí osob. Praktická část je výhradně věnována řešení mimořádné události v domově pro seniory. Zabývá se nejen samotnou evakuací obyvatel, ale taktéž analýzou možných rizik, prevencí a poskytnutím nouzového přežití. cs
dc.format 50 s., 25 s. příloh cs
dc.format.extent 3880223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.05.2011
dc.subject evakuace cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject nouzové přežití cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject evacuation en
dc.subject join rescue service en
dc.subject crisis management en
dc.subject extreme situation en
dc.subject emegency survival en
dc.subject civil protection en
dc.title Ochrana obyvatelstva a řešení mimořádné události v domově důchodců spojené s evakuací obyvatel cs
dc.title.alternative Civil protection and analysis of extreme situation in the rest home including evacuation of inhabitants en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bartošíková, Romana
dc.date.accepted 2009-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the evacuation of humans and animals in the emergence of extreme situation. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is aimed at the legislative definition of the problem, but the greatest emphasis is placed on the protection of the population, focusing on warning, evacuation, emergency survival and conceal persons. The practical part is solely dedicated to addressing the emergency in the rest home. It deals with not only the evacuation of inhabitants, but also the analysis of potential risks, prevention and provision of emergency survival. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13353
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
staněk_2009_bp.pdfBlocked 3.700Mb PDF View/Open
staněk_2009_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
staněk_2009_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account