Vzdělávání pracovníků a jeho význam v konkurenceschopnosti firmy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání pracovníků a jeho význam v konkurenceschopnosti firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Markusová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:30:39Z
dc.date.available 2010-07-13T15:30:39Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/982
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce bude na základě provedeného průzkumu vzdělávání mezi pracovníky společnosti INVOS, spol. s r.o. navrhnout projekt vzdělávání, který přispěje k dalšímu rozvoji a upevní její pozici v rámci konkurenčního boje. V teoretické části provedu rozbor literárních pramenů týkajících se lidských zdrojů a vzdělávání. V praktické části se zaměřím hlavně na analýzu současného stavu vzdělávání ve firmě. Dalším krokem bude analýza informací z provedeného dotazníkového šetření. Vyhodnocení závěrů z dotazníkového průzkumu vyústí v projektové části v návrh vzdělávacích akcí na firmě. cs
dc.format 95 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1175616 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Lidské zdroje cs
dc.subject vzdělávání pracovníků cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject místo vzdělávání cs
dc.subject podnikové vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání manažerů cs
dc.subject koučink cs
dc.subject asistování cs
dc.subject assessment centre cs
dc.subject Human resources en
dc.subject education of employees en
dc.subject education methods en
dc.subject place of education en
dc.subject company education en
dc.subject education of managers en
dc.subject coaching en
dc.subject assistance en
dc.subject assessment centre en
dc.title Vzdělávání pracovníků a jeho význam v konkurenceschopnosti firmy cs
dc.title.alternative EDUCATION OF EMPLOYEES AND ITS IMPORTANCE AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE COMPANY en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mustafa, Nabil
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of my master thesis is to make a project of education in company INVOS, spol. s r.o. following the results of research of education between the employees of the company. This project will have an influence on further expantion of the company and reinforcing its competitive position in the market. In the theoretical part I will analyse literary sources regarding human resources management and education. In the practical part I will focus mainly on the current education activities analysis in the company. The analysis of information got through the questionnaire research will be the next step. The assessment of the questionnaire research results will end in a proposal of company education activities in the project part. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3929
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
markusová_2006_dp.pdfBlocked 1.121Mb PDF View/Open
markusová_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
markusová_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account