Opportunities for Public Private Partnership Implementation in Transportation Sector

DSpace Repository

Language: English čeština 

Opportunities for Public Private Partnership Implementation in Transportation Sector

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Bartošková, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:14:51Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9846
dc.description.abstract Práce si klade za cíl zjistit, zda a jakým způsobem je možné uplatnění konceptu Public Private Partnership (PPP) v oblasti dopravy v České republice. Studie v úvodní části pojednává o obecných teoretických východiscích problematiky systému PPP a poskytuje rovněž náhled do oblasti dopravy, se zaměřením na dopravu silniční. Volně poté navazuje část s rozborem projektu rychlostní komunikace R43, jež demonstruje užití PPP v našich podmínkách. Následuje zhodnocení možného vývoje PPP do budoucna. cs
dc.format 88 s., 39 s. příloh cs
dc.format.extent 1348149 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2039
dc.subject veřejný sektor cs
dc.subject soukromý sektor cs
dc.subject Public Private Partnership cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject rychlostní komunikace cs
dc.subject Public Sector en
dc.subject Private Sector en
dc.subject Public Private Partnership en
dc.subject Road Transportation en
dc.subject Expressway en
dc.title Opportunities for Public Private Partnership Implementation in Transportation Sector cs
dc.title.alternative Opportunities for Public Private Partnership Implementation in Transportation Sector en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurčík, Radek
dc.date.accepted 2009-05-29
dc.date.vskp-available 2039-05-04
dc.description.abstract-translated This thesis is proposed to find out whether and how can be implemented PPP concept in transportation sector in the Czech Republic. Essay in its introduction deals with general theories related to PPP and presents insight into transportation sector with a view to road transportation sector. The next part of the thesis analyses particular project of the R43 Expressway, whereon is demonstrated PPP use in our conditions. Possible PPP trends in the future are stated in the following section. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12012
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bartošková_2009_dp.pdfBlocked 1.285Mb PDF View/Open
bartošková_2009_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
bartošková_2009_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account