Malware a sociální inženýrství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Malware a sociální inženýrství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malaník, David
dc.contributor.author Jasný, Libor
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:16:28Z
dc.date.available 2010-07-18T00:16:28Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9852
dc.description.abstract Tato práce představuje přehled nejčastějších a nejnebezpečnějších programů nesoucí souhrnný název malware. Popisuje jednotlivé druhy infiltrací, jejich funkci, šíření a nebezpečí, které sebou nesou, včetně obrany proti těmto útokům. Druhá část této práce je věnována sociálnímu inţenýrství na Internetu, jeho technikám a způsobům zneuţití osobních informací. Práce je doplněna reálnými příklady a názornými ukázkami. cs
dc.format 50 s cs
dc.format.extent 1819746 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Malware en
dc.subject Adware en
dc.subject Spyware en
dc.subject Virus en
dc.subject Worm en
dc.subject Keylogger en
dc.subject Trojan en
dc.subject Social engineering en
dc.subject Phishing en
dc.subject Pharming en
dc.subject Cybersquatting en
dc.subject Malware cs
dc.subject Adware cs
dc.subject Spyware cs
dc.subject Vir cs
dc.subject Červ cs
dc.subject Keylogger cs
dc.subject Trojský kůň cs
dc.subject Sociální inţenýrství cs
dc.subject Phishing cs
dc.subject Pharming cs
dc.subject Cybersquatting cs
dc.title Malware a sociální inženýrství cs
dc.title.alternative Malware and social engineering en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated This work presents an overview of the most common and most dangerous programs carrying summary name malware. Describes the various types of infiltration, their function, distribution and risk, which entail, including defense against these attacks. The second part of this work is devoted to social engineering on the Internet, its techniques and methods of misuse of personal information. The work is complemented by real examples and illustrative previews. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11164
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject osobní informační systémy cs
local.subject personal information systems en


Files in this item

Files Size Format View
jasný_2009_bp.pdf 1.735Mb PDF View/Open
jasný_2009_vp.pdf 316.5Kb PDF View/Open
jasný_2009_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account