Zlepšení marketingové komunikace místní kultury ve Zlínském kraji prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zlepšení marketingové komunikace místní kultury ve Zlínském kraji prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla cs
dc.contributor.author Pytlová, Dagmar cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:21:01Z
dc.date.available 2010-07-18T00:21:01Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9863
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je návrh opatření vedoucích ke zlepšení marketingové komunikace místní kultury ve Zlínském kraji využitím dotačních prostředků v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Jednotné pojetí marketingových aktivit bude zaštiťovat Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Cílem těchto opatření je nejen zlepšení propagace místní kultury, ale i růst občanské vybavenosti a zvýšení atraktivity pro návštěvníky regionu. cs
dc.format 110 s., 14 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 997219 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Místní kultura cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Local culture en
dc.subject tourism en
dc.subject marketing communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject project en
dc.title Zlepšení marketingové komunikace místní kultury ve Zlínském kraji prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy cs
dc.title.alternative Improvement of marketing communication of local culture in Zlin region through the East - Moravian Tourist Authority en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Daňová, Dana cs
dc.date.accepted 2009-06-03 cs
dc.description.abstract-translated The objective of this diploma thesis is to propose steps to improve the marketing communication of local culture in the Zlin region through the financial possibilities of the Regional Operational Programme of the Central Moravia cohesion region. The consistency of marketing activities will protect the East-Moravian Tourist Autority. The objective of these steps is not only to improve local-culture promotion, but also to improve civic amenities and increase the attractivity of the region for his visitors. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12417
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pytlová_2009_dp.pdfBlocked 973.8Kb PDF View/Open
pytlová_2009_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
pytlová_2009_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account