Projekt zavádění managementu kvality do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zavádění managementu kvality do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Jiří
dc.contributor.author Fafílek, Miloslav
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:32:25Z
dc.date.issued 2009-08-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9892
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je projekt na zavedení systému managementu kvality dle nor-my ČSN EN ISO 9001:2001 do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. Základem tohoto cíle je vypracování teoretické části, na níž navazuje analytická část současného systému managementu kvality ve společnosti. Podporou pro zpracování diplomové práce je norma ČSN EN ISO 9001:2001, která je z hlediska zavádění systému managementu kvality klí-čová. Na základě analýzy normy, současného stavu a jejích závěrů je zpracován projekt na zavádění managementu kvality. cs
dc.format 96 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3852448 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.08.2039
dc.subject norma ISO 9001:2000 cs
dc.subject projekt cs
dc.subject systém managementu kvality cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject procesy cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject ISO 9001:2001 standard en
dc.subject project en
dc.subject quality management system en
dc.subject process operating en
dc.subject processes en
dc.subject quality en
dc.title Projekt zavádění managementu kvality do společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. cs
dc.title.alternative Project of implementing quality management system in UniCredit Leasing CZ, Inc. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kapalka, Alexandr
dc.date.accepted 2009-09-14
dc.date.vskp-available 2039-08-21
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to process a project of implementation of quality ma-nagement system in company UniCredit Leasing CZ, Inc. Basics of this aim is to make a theoretical part and analytical part of existing circumstances of current quality management system in company. The concept of this work is based on ČSN EN ISO 9001:2001 requirements. This standard is very important and is a key for implementing quality ma-nagement system to the company. The project of implementing quality management sys-tem is built on analysis of this standard, analysis of quality management system in compa-ny and its conclusion. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12316
dc.date.assigned 2009-06-19
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
fafílek_2009_dp.pdfBlocked 3.673Mb PDF View/Open
fafílek_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
fafílek_2009_op.pdf 530.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account