Řešení specifické expedice pro řeznictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení specifické expedice pro řeznictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bližňák, Michal cs
dc.contributor.author Beneš, Robert cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:59:55Z
dc.date.available 2010-07-18T00:59:55Z
dc.date.issued 2009-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9937
dc.description.abstract Cílem práce je vytvoření specifického expedičního systému pro řeznickou provozovnu dle požadavků zadavatele, který bude navíc umožňovat zpracování a přehlednou analýzu získaných dat metodou tzv. Business Inteligence, zahrnující tvorbu datových skladů, relačních databází a tvorbu reportů. Systém by měl nejen zajistit přesnost evidence a zjednodušení práce při expedici zboží, ale také možnost měnit včas skladbu vyráběného sortimentu s ohledem na požadavky trhu. Protože se jedná o specifický provoz, je zde nutné řešit některé zvláštní požadavky, jako je například komunikace s externím zařízením (elektronickou váhou), dohledávání expedičních záznamů nebo analýza již pořízených dat dle potřeb uživatele. Teoretická část práce objasňuje význam některých nových technologií v oblasti zpracování a analýzy dat a použité vývojové a programové prostředky Delphi 7, .NET Framework, MS SQL Server. Praktická část se věnuje vlastnímu návrhu a tvorbě grafického rozhraní, databázové struktury a samotnému vývoji aplikace. cs
dc.format 85 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 5794995 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Dispatch system en
dc.subject Delphi en
dc.subject .NET Framework en
dc.subject MS SQL server en
dc.subject C# en
dc.subject Expediční systém cs
dc.subject Delphi cs
dc.subject .NET Framework cs
dc.subject MS SQL server cs
dc.subject C# cs
dc.title Řešení specifické expedice pro řeznictví cs
dc.title.alternative Solution to a dispatch system for a specific butcher's outlet en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koudelka, Jan cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated The goal of this paper is to design a specific dispatch system for a butcher's outlet that would satisfy the customer's requirements. In addition, the system is required to process and analyze acquired data in an easy-to-understand manner via a so-called Business Inteligence that comprises the creation of data warehouses and relational databases and the preparation of reports. The system is expected not only to support the accuracy of reports and make the dispatch of the goods easier but also to adapt the range of the produced goods to the market demands. A specific nature of the operation of a butcher's outlet requires that special demands including communication with an external device (electronic scales), the search for dispatch documents and the analysis of data according to the user's requirements be implemented. The theoretical part of the paper explains the importance of specific new technologies in the area of data processing and analyzing as well as the development and programing tools of Delphi 7, .NET Framework and MS SQL Server which were applied. The practical part deals with the concept and design of the graphic user interface, a database structure and the development of the application as such. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 13119
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
beneš_2009_dp.pdfBlocked 5.526Mb PDF View/Open
beneš_2009_vp.pdf 147.6Kb PDF View/Open
beneš_2009_op.doc 264.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account