Systém pro přihlašování na výcvikové a školicí středisko Portáš

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém pro přihlašování na výcvikové a školicí středisko Portáš

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš cs
dc.contributor.author Vesecký, Karel cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:32:39Z
dc.date.available 2010-07-13T15:32:39Z
dc.date.issued 2006-09-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/993
dc.description.abstract Hlavním cílem práce je popis návrhu a řešení jednotlivých funkčních částí vytvořeného in-ternetového přihlašovacího systému na středisko Portáš. V úvodu je čtenář stručně obezná-men s možnostmi, které se mu v dnešní době při tvorbě přihlašovacích a rezervačních sys-témů nabízejí. Teoretická část práce obsahuje pojednání o technologiích, které tvoří základ popisovaného způsobu řešení přihlašovacího systému - webový server Apache, skriptovací jazyk PHP a databázový systém MySQL. Část praktická se pak věnuje popisu samotného řešení a funkce jednotlivých částí systému v sekci uživatelské a administrátorské. Součástí práce je také manuál pro potenciální uživatele systému. cs
dc.format 62 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 1420443 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject enrolment system en
dc.subject reservation system en
dc.subject Apache en
dc.subject PHP en
dc.subject SQL en
dc.subject phpMyAdmin en
dc.subject přihlašovací systém cs
dc.subject rezervační systém cs
dc.subject Apache cs
dc.subject PHP cs
dc.subject SQL cs
dc.subject phpMyAdmin cs
dc.title Systém pro přihlašování na výcvikové a školicí středisko Portáš cs
dc.title.alternative Enrolment System for the Portáš Training Center en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sysel, Martin cs
dc.date.accepted 2006-09-19 cs
dc.description.abstract-translated The main goal of this work is to describe the concept and solution to particular functional parts of the internet enrolment system for the chalet Portáš. The introduction briefly pre-sents the possibilities, which are offered to users in the act of creation of the enrolment and reservation systems. The theoretical part includes the technologies, which are the fundamen-tals of described enrolment system solution method -Apache web server, PHP script lan-guage and MySQL database system. The practical part deals with the description of specific solution and particular system parts functions in user and administrator section. The paper also brings the manual for possible users. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3451
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
vesecký_2006_dp.pdfBlocked 1.354Mb PDF View/Open
vesecký_2006_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
vesecký_2006_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account