Analýza vnější komunikace vysoké školy v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vnější komunikace vysoké školy v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Ponížilová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:33:30Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:28Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/995
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vnější komunikaci Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část popisuje základní charakteristiku vysokého školství v ČR, význam marketingu a marketingových komunikací pro vzdělá-vací instituce. Cílem analytické části je zjištění účinnosti různých forem a prostředků marketingových komunikací při získávání zájemců o studium a ověření si stanovených hypotéz. Cílovou skupinou respondentů byli zvoleni současní studenti FMK všech ročníků bakalářských studijních programů prezenční a kombinované formy studia. Marketing a jeho formy komunikace jsou v dnešní době již nepostradatelné pro život každé vysoké školy. cs
dc.format 107 s. cs
dc.format.extent 1663495 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2011
dc.subject Vysoká škola cs
dc.subject marketing školy cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject PR cs
dc.subject zájemci o studium cs
dc.subject University en
dc.subject college en
dc.subject marketing of the school en
dc.subject marketing communications en
dc.subject public relations en
dc.subject applicants en
dc.title Analýza vnější komunikace vysoké školy v ČR cs
dc.title.alternative Analysis of external university communication in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor's work is dealing with external communication of Faculty of Multi-media Communications at Tomas Bata University. The theoretical part gives basic characteristics of university and college education system in the Czech Republic and shows the importance of marketing and marketing communications for educational institutions. The analytical part explores the efficiency of various forms and means of marketing communications when recruiting new applicants. The same part then verifies the stated hypothesis. The target group respondents were selected among current students of FMK - all years and study programmes included. Marketing and its various forms has become an important tool for every university or college. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2680
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ponížilová_2006_bp.pdfBlocked 1.586Mb PDF View/Open
ponížilová_2006_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
ponížilová_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account