Tři osobnosti animovaneho filmu, které mne nejvíce inspirovaly

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tři osobnosti animovaneho filmu, které mne nejvíce inspirovaly

Show simple item record

dc.contributor.advisor Müller, Martin
dc.contributor.author Jána, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:13:43Z
dc.date.available 2010-07-18T01:13:43Z
dc.date.issued 2009-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9961
dc.description.abstract Obsahem mé bakalářské písemné práce je zmapování a průřez děl třech osobností animovaného filmu, které mě nejvíce ovlivnily. Zaměřil jsem se především na tvorbu a život Adama Jonese, Paula Berryho a Karla Zemana. Dále jsem rozebral jejich klíčová díla, která je proslavila a které nám sloužila při tvorbě našeho bakalářského filmu Repete. V závěru mé práce je snaha o propojení těchto tří odlišných osobností v jeden společný celek, který významně ovlivnil náš bakalářský film a jeho dnešní podobu. cs
dc.format 44s cs
dc.format.extent 1990639 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Klíčová slova Adam Jones cs
dc.subject Paul Berry cs
dc.subject Karel Zeman cs
dc.subject Stan Winston cs
dc.subject bakalářský film Repete cs
dc.subject Adam Jones en
dc.subject Paul Berry en
dc.subject Karel Zeman en
dc.subject Stan Winston en
dc.subject the bachelor's film Repete en
dc.title Tři osobnosti animovaneho filmu, které mne nejvíce inspirovaly cs
dc.title.alternative 1.three personalities of animated film who influenced me the most 2.Repeat en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Živocký, Jan
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor thesis is mapping out and an in-depth look at the works of three personalities of animated film who influenced me the most. I have focused mainly on the production and life of Adam Jones, Paul Berry and Karel Zeman. Furthermore, I have analysed their key works, which made them famous and which we used in the preparation of our bachelor's film Repete. At the end of my work I attempted to link these three dissimilar personalities into a single whole, which has significantly influenced our bachelor film and its present form. en
dc.description.department Vyšší odborná škola filmová Zlín cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/131 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Klasická animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Classical Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 8008
dc.date.assigned 2009-01-05
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jána_2009_bp.pdfBlocked 1.898Mb PDF View/Open
jána_2009_vp.pdf 1.176Mb PDF View/Open
jána_2009_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account