Analýza nákladů a rentability projektů firmy HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladů a rentability projektů firmy HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Novák, Mojmír
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:18:57Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9973
dc.description.abstract Tato bakalářská práce s názvem "Analýza nákladů a rentabilita projektů firmy HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o." má za cíl analyzovat a následně také zhodnotit systém evidence a řízení nákladů, a také rentability projektů ve výrobní společnosti. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část si klade za cíl uvedení do problematiky pomocí rozboru literárních děl, které se zabývají náklady, kalkulacemi a rentabilitou. Druhou částí je praktická část. V té jsem se rozhodl nejprve charakterizovat analyzovanou spo-lečnost, předmět její činnosti a cíle. Dále jsem aplikoval horizontální a vertikální analýzu, analýzu dle členění nákladů na fixní a variabilní a podrobnou analýzu rentability projektů. Výsledkem celé bakalářské práce je pak zhodnocení a navržení několika doporučení, která mohou sloužit ke snížení nákladů a k vyšší rentabilitě projektů. cs
dc.format 82 s., 9 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 2078488 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 22.05.2039
dc.subject analýza cs
dc.subject náklady cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject projekt cs
dc.subject fixní a variabilní náklady cs
dc.subject vertikální a horizontální analýza cs
dc.subject analysis en
dc.subject costs en
dc.subject profitability en
dc.subject project en
dc.subject fix and variable costs en
dc.subject vertical and horizontal analysis en
dc.title Analýza nákladů a rentability projektů firmy HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. cs
dc.title.alternative Costs analysis and profitability of projects of the company HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.date.vskp-available 2039-05-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis named "Cost and profitability analysis of HELLA AUTOTECHNIK Ltd. projects", has got a goal to analyze and subsequently also appraise the system of evidence and management costs, and profitability of projects in the producing company too. Bachelor thesis contains two parts. The first part sets a task of making an introduction into problems by analysis of literature works, which concern with costs, calculations and profitability. The second part is practical. In this part I decided to firstly characterize analyzed company, the subject of its activity and goals. Further I applied horizontal and vertical analysis, analysis of the cost segmentation into fix and variable and detailed profitability analysis of projects. The outcome of the whole bachelor thesis is an evaluation and proposal of some suggestions, which can help to reduce costs and increase profitability of the projects. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10823
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
novák_2009_bp.pdfBlocked 1.982Mb PDF View/Open
novák_2009_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
novák_2009_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account