Síťování polyetylenu pomocí silanů při pokojových podmínkách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Síťování polyetylenu pomocí silanů při pokojových podmínkách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Roman
dc.contributor.author Trňáčková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:30:43Z
dc.date.available 2012-02-17T13:50:03Z
dc.date.issued 2009-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9998
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá síťováním polyetylenu pomocí silanů při pokojových podmín-kách. Síťování je proces, který u materiálu především zlepšuje mechanické vlastnosti a tohoto se využívá zejména v kabelářství na výrobu kabelových izolací. Silanem síťovaný polyetylen je nejnovější materiál pro toto využití. Vzorky byly vyrobeny smícháním EVS kopolymeru DEX 1025 s katalytickým systémem označeným AMBICAT LE 4476 v poměru 95:5 a následně vytlačeny na pásky. Změny probíhající v materiálu v důsledku síťování při pokojových podmínkách byly sledovány pomocí tří metod: infračervené spekt-roskopie, mechanických tahových zkoušek a širokoúhlé rentgenové difrakce. Bylo zjištěno, že síťovací rovnováha nastává přibližně po devíti dnech. cs
dc.format 43 cs
dc.format.extent 2333460 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.05.2011
dc.subject silanem síťovaný polyetylen cs
dc.subject etylen-vinyl silan kopolymer cs
dc.subject infračervená spektroskopie cs
dc.subject mechanické tahové zkoušky cs
dc.subject širokoúhlá rentgenová difrakce cs
dc.subject silane-crosslinked polyetylene en
dc.subject etylen-vinyl silane kopolymer en
dc.subject infrared spectroscopy en
dc.subject mechanical tensile testing en
dc.subject wide-angle X-ray scattering en
dc.title Síťování polyetylenu pomocí silanů při pokojových podmínkách cs
dc.title.alternative Silane curing of polyethylene under ambient conditions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Beníček, Lubomír
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with silane-crosslinked polyethylene at ambient conditions. Crosslinking is a process improving final mechanical properties of a material, thus is broadly used in cable industry. Silane-crosslinked polyethylene is a novel material used for this purposes. The samples were prepared by blending of EVS copolymer - DEX 1025 with catalyst materbatch AMBICAT LE 4476 in ratio 95:5 and subsequently extruded to the tapes. The changes in material due to crosslinking at room conditions were followed by three methods: infrared spectroscopy, mechanical tensile testing and wide-angle X-ray scat-tering. It was found that equilibrium of crosslinking occurs at approx. nine days. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 12696
dc.date.assigned 2009-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
trňáčková_2009_bp.pdfBlocked 2.225Mb PDF View/Open
trňáčková_2009_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
trňáčková_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account